Visites entre centres magnet per millorar l’aprenentatge

Tags
  • aliances magnet
VisitesMagnet Escola Josep Maria Sagarra

Preparar la recepció de visites al centre suposa, pel claustre que les organitza, un procés de reflexió. Pensar en què aniré a veure i perquè, si faig una visita a un centre, i organitzar l’itinerari per mostrar una part del què fem i perquè fem si obrim les portes de l’escola a altres, són dos processos que ens porten a un mateix lloc: seguir aprenent de la pràctica i amb els altres. En relació amb els centres visitants, les visites han d’estar al servei de l’aprenentatge a través de la pregunta: com aprèn l’alumnat? En aquest marc, durant el tercer trimestre del curs 2023-24, els centres magnet han conegut pràctiques de referència d’escoles i instituts del programa.

Les visites entre centres del programa magnet es realitzen bianualment, de forma alternada amb la Jornada Magnet, i l’objectiu comú de les dues iniciatives és mobilitzar la comunitat educativa i promoure l’aprenentatge col·lectiu. Les visites entre centres, a més tenen una finalitat específica: identificar i compartir pràctiques de referència. Quan un centre obre les portes per a una visita, es posen en marxa processos que afavoreixen la transmissió d’aprenentatges entre equips docents. Aquest intercanvi d’experiències serveix d’inspiració per introduir millores i transformacions.

En aquest vídeo David Vilalta, que ha coordinat les visites entre centres magnet, explica com les visites entre centres milloren l’aprenentatge:

Algunes característiques clau de les pràctiques de referència són:

  • Basades en Evidències: Aquestes pràctiques sorgeixen a partir d’evidències documentades. Es tracta d’iniciatives que han demostrat aportar elements significatius per enriquir el procés de transformació dels centres Magnet.
  • Eficaces: La seva eficàcia es basa en resultats observables en els centres Magnet. Aquestes pràctiques milloren l’aprenentatge, l’organització dels mestres, les relacions amb els partners, les estratègies didàctiques i la col·laboració amb les famílies.
  • Transferibles: Són pràctiques que poden ser adoptades per altres centres. L’equip educatiu del centre visitant ha de valorar si és factible ajustar-les al seu context per tal d’incorporar-les al seu Pla Anual Magnet per al proper curs.
  • Centrades en els Eixos Magnet: Les pràctiques de referència reflexionen i actuen entorn als quatre eixos Magnet: pràctica reflexiva, metodologies indagadores, coneixements del partner i comunicació amb l’entorn.
  • Visibilització de l’equip: Aquestes pràctiques posen de manifest la força de planificació estratègica de l’equip docent. Sovint són implementades per diversos mestres o professors i solen aparèixer durant el tercer any de formació.

Aquest trimestre, cent quinze mestres han recorregut el territori i s’han distribuït en deu centres magnet per visitar-se i aprendre plegats, una acció que se suma a les moltes que hi ha contemplades a la planificació estratègica que cada escola i institut té per continuar amb la seva transformació.

A més d’aquest intercanvi, les visites han permès fomentar l’aprenentatge col·lectiu i facilitar la transferència de coneixements entre centres. Posar el far a allò què hem definit com a pràctica de referència s’ha valorat com una molt bona manera per documentar la visita i poder-la traspassar a la resta de l’equip i seguir reflexionant. A més, ha permès conèixer aquestes escoles i instituts:

Escola Montessori (Rubí). #Connect@’t al Montessori
Propostes multinivell i maker. A les propostes multinivell s’hi presenten diferents activitats per resoldre que s’emmarquen en l’àmbit STEAM i ajuden al centre a treballar sabers del currículum i afavoreixen el treball de les llengües. Al llarg del curs cada infant realitza al voltant d’una vintena de tallers que es duen a terme en grups d’una dotzena d’alumnes de diferents edats. Una dona reeixida de l’àmbit escollit per treballar, en concreta l’argument, fet que aprofitem per treballar també la perspectiva de gènere.

Escola Marià Fortuny (Reus) Construïm escola
Espais d’aprenentatge a través de l’arquitectura. L’aliança amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV i el COAC i l’acompanyament acurat per una pràctica reflexiva per part del formador, fa que a dia d’avui l’escola compti amb tres comunitats d’espais d’aprenentatge relacionats amb l’arquitectura (Llums i ombresEspai Maker i Espai Construïm) que els han fet avançar en un marc d’escola que té clar i es qüestiona els seus processos d’ensenyar-aprendre constantment.

Escola Saavedra (Tarragona) Creix al Saavedra, connect@’t al futur
La Fira TecnoArt, una oportunitat per explicar-nos dins i fora l’escola. La Fira TecnoArt és un tret d’identitat de l’escola, cada any la fira és camp de valoració per la següent, d’aquesta manera va millorant i consolidant, no només la fira, sinó els processos d’aprenentatge que es donen al centre. L’organització anual de la fira, al voltant de les portes obertes, és un esdeveniment per donar a conèixer a les famílies i a l’entorn què aprenem i com ho fan.

Institut Rocagrossa (Lloret de Mar) Explora, pensa, creix al Rocagrossa
La ciència de la mà del partner. La relació amb el partner, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), ha estat molt bona des de l’inici. En un primer moment van establir contacte amb una persona de referència i mica en mica es van afegir més científics. Actualment tenim una temàtica que treballem a cada curs de l’ESO conjuntament amb diferents científics del CEAB-CSIC. També tenen col·laboracions en activitats de batxillerat i la tutorització d’algun Treball de Recerca. El cicle de Grau Mitjà participa en un projecte internivell amb grup de 3r d’ESO. Tot plegat ha fet que, poc a poc, la ciència i la recerca esdevinguin un dels eixos vertebradors del centre.

Escola Sant Ignasi (Manresa) Eduquem amb el cor, creixem junts
El camí per trobar la identitat d’escola. A dia d’avui, i com a resultat d’una feina amb propòsit, l’escola té una línia molt clara. La seva identitat es vertebra al voltant de tres eixos: Relació amb l’entorn (binomi família-escola), Organització de centre i Organització d’aula. Afiançar aquests fonaments ha volgut dir posar el sentit de la seva acció, a la definició de la seva cultura de centre, al seu model pedagògic i a la seva organització, que sempre s’ha projectat al servei de la qualitat pretesa.

Escola Miralletes (Barcelona) La ciència ens mou
Tinkering, un espai per aprendre ciència. La seva aliança amb el Cosmocaixa els va inspirar i ajudar a concretar la creació d’un espai Tinkering a l’escola. Amb l’acompanyament acurat de la formadora aconsegueixen implementar aquest espai com a pràctica educativa que garanteix un procés d’aprenentatge significatiu i amb sentit. A dia d’avui està implementada d’I5 fins a 6è.

Escola Tanit (Santa Coloma de Gramenet) Naveguem junts per aprendre plegats
Pensar de manera crítica. La seva intervenció contribueix a aprendre d’una manera significativa. Mitjançant l’exploració i el pensar des de i amb les idees, amb l’ajuda de les bones preguntes com a recurs regulador i posant en valor l’acte de comunicar allò que van aprenent, afavoreixen, des d’I3 i fins 6è, situacions d’aprenentatge que fomenten el pensament crític.

Escola Josep Ma. de Sagarra (Barcelona) Descobreix el món a través de l’art contemporani
L’art a l’escola. L’aliança amb el MACBA ha afavorit que l’art formi part de totes les àrees curriculars a tots els cursos. Van començar amb projectes puntuals que poc a poc van lligar amb l’àmbit de les ciències, pilar de l’escola. La reflexió en aquell moment iniciada ha estat el tret de sortida de la detecció d’altres necessitats formatives i la consolidació d’una organització que ajuda a fer avançar de manera travada la metodologia d’escola i la seva cultura.

Escola Samuntada (Sabadell) Compartir és construir #somciència
Mantenir la cultura de centre. El propòsit de mantenir la transformació de centre vol dir, en gran part, compartir amb l’equip docent les pràctiques que ens identifiquen. Pel Samuntada aprendre és acompanyar a fer evolucionar les idees i les maneres de fer de cada nen i nena. Tot plegat els compromet en una organització que vetlla per destinar temps i recursos de qualitat a la reflexió al voltant de garantir una bona funció docent. Es concreta de la següent manera: Espai de reflexió a 3 (espai TP): Trobades pedagògiques a les exclusives (3hs setmana), Codocència/modelatge a l’aula i Observació d’altres pràctiques docents.

Escola Pau Casals (Rubí) Pau Casals, una escola de pel·lícula
El cinema a l’escola. Amb l’aliança amb “La Filmoteca de Catalunya” el cinema ha entrat al centre i amb ell el treball conscient i profund dels llenguatges. El cinema ha posat al centre acompanyar la construcció d’identitats personals i col·lectives vinculades al pensament crític, creatiu i curós.