Crèdits

Coordinació del programa Magnet
Roser Argemí, Xavi Geis i Sílvia Zurita

Redacció i actualització continguts web
Montse Dalmau

Disseny i desenvolupament web
APS André Pessoa Studio
amb
David Ramirez - da!vaje