Crèdits

Coordinació del programa Magnet
Roser Argemí i Xavi Geis

Redacció i actualització continguts web
Marta Aragó

Disseny i desenvolupament web
APS André Pessoa Studio amb David Ramirez