Crèdits

Coordinació del programa Magnet
Roser Argemí, Xavi Geis, Bet Madera, Toni Pedragosa i Montse Dalmau

Redacció i actualització continguts web
Montse Dalmau

Disseny i desenvolupament web
APS André Pessoa Studio
amb David Ramirez - da!vaje