Les STEAM i la perspectiva de gènere transformen l’escola Montessori

Tags
  • aliances magnet
  • propostes educatives
montessori steam gènere

La transformació metodològica des d’una perspectiva STEAM i de gènere de l’escola Montessori de Rubí protagonitza un article a la revista del Consell Escolar de l’Estat “Innovació, professorat i centres” editada pel Ministeri d’Educació.

El centre educatiu de Rubí, en aliança Magnet amb el CIM UPC, avança cap un model d’ensenyament en el que l’alumne té un paper central en el seu procés d’aprenentatge i integra competències per a la vida. Sandra Romero López, secretària, i Concepción Gimeno Sorribas, directora de l’escola Montessori assenyalen que és essencial que l’escola estigui vinculada amb l’entorn i la realitat de l’alumnat. Les relacions amb institucions de caràcter cultural i social, i amb el teixit industrial proper, doten de significat dels continguts donant l’oportunitat d’accedir a experiències en condicions d’equitat.

L’enfocament STEAM del centre permet treballar de forma integrada diferents àrees com les matemàtiques, la ciència, la tecnologia i l’art. La creativitat s’erigeix ​​com a motor d’aprenentatge. L’assessorament per part d’experts i d’institucions punteres en tecnologia i fabricació digital permet dotar de significat els aprenentatges i veure les seves aplicacions reals. El fet que l’alumnat tingui accés des d’edats primerenques a propostes STEAM ajuda a fomentar les vocacions científico tecnològiques, especialment entre les nenes, perquè tinguin l’oportunitat de formar-se en STEAM i desenvolupar professions de caràcter científic-tecnològic.

Des de l’escola Montessori es treballa per garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat independentment de la procedència o context socioeconòmic. L’article posa de manifest que és possible combatre la segregació escolar mitjançant projectes que garanteixin l’equitat, com el projecte Magnet del que l’escola forma part, enfocat a combatre aquesta segregació i estigmatització d’alguns centres apostant per l’excel·lència educativa i les aliances entre escoles i institucions de referència en diferents àmbits.

Podeu llegir l’article: Transformació metodològica de l’escola Montessori des d’una perspectiva STEAM i de gènere