Preguntes freqüents

Comparetix aquest article

Què ha de fer un centre educatiu que vol participar en el programa?

 En primer lloc, informar-se sobre els requisits i el procés a través de l’apartat del web Soc un centre educatiu.

Si necessita més informació, pot contactar amb el seu Servei Territorial d’Ensenyament o amb l’equip de coordinació del programa:

 • Xavier Geis (Departament d’Educació): xgeis@xtec.cat
 • Alba Vilaregut (Departament d'Educació): avilare2@xtec.cat
 • Bet Madera (Departament d'Educació): emadera@xtec.cat
 • Roser Argemí (Fundació Jaume Bofill): rargemi@fbofill.cat

Quins són els requisits per poder participar en el programa?

 Tenir una composició social desequilibrada respecte a la zona de referència (entre un 20 i un 30% d’alumnat d’origen immigrat i/o un 10% de beques de menjador per sobre de la mitjana de la seva zona) i no sobrepassar el 70% d’alumnat d’origen immigrat (fill de pare i mare d’origen immigrat) o d’ètnia gitana.

 • Tenir evidències de l’existència de famílies en l’entorn del centre susceptibles de ser atretes, però que opten per altres centres.
 • Compromís explícit de l’equip directiu pel desenvolupament i l’avaluació del projecte d’aliança i d’innovació per un mínim de tres anys.
 • Compromís explícit del claustre amb el preprojecte d’aliança i d’innovació i participació del 80% dels docents en les activitats formatives.

És compatible estar en el programa i tenir una altra formació de centre?

No és compatible, ja que aquest programa demana un grau alt d’implicació per part de tot el professorat.

Sí que és compatible que el centre formi part d’una xarxa d’innovació, com per exemple la Xarxa de Competències Bàsiques, les Xarxes pel Canvi, Escola Nova 21 o La Xarxa d’Instituts innovadors.

Si el centre no té una institució aliada, no es pot presentar?

Sí que es pot presentar, ja que el programa l’ajudarà a buscar-la. És important, però, que el centre faci una proposta sobre de quina àrea de coneixement voldria el partner.

En el cas que el centre tingui una proposta d’institució partner, aquesta haurà de passar els criteris que té el programa per a la selecció d’institucions aliades.

Quina és la documentació que es necessita per presentar la sol·licitud?

 •  Un preprojecte d’aliança i innovació, seguint el model que trobareu al formulari de sol·licitud, amb l’índex següent:Diagnòstic inicial.

I. Objectius.

II. Institució partner.

III. Accions.

IV. Avaluació del projecte.

 • Una carta de compromís de l’equip directiu.
 • L’acta de reunió de claustre, en la qual l’equip docent aprova el preprojecte, especificant el percentatge de vot.

Què ha de fer una institució que vol participar en el programa?

Consultar l’apartat del web Soc una institució i omplir el formulari, explicant quines són les seves motivacions.

Qualsevol institució pot ser magnet?

Pot ser magnet qualsevol institució de referència en un àmbit del coneixement que tingui un equip suficient per assumir els compromisos que demana el programa.

Però cal tenir en compte que el programa primer selecciona els centres educatius, i, un cop aprovats els centres que s’incorporaran al programa, es selecciona la institució que millor els pot acompanyar, tenint en compte l’àmbit de coneixement i la seva ubicació geogràfica, ja que la proximitat és important.

Com es finança el programa?

El programa vol combatre la segregació escolar des d'un enfocament sistèmic, des de la corresponsabilitat. Per això, es basa en un finançament compartit entre diferents agents, cadascun d'ells n'aporta una part, que sobretot es concreta en recursos humans. En el cas de les institucions, s'entén que cada institució assumeix els costos de la seva col·laboració o busca el finançament per fer-ho.


  *Camps obligatoris