VÍDEO Presentació de projectes a les famílies: l’experiència del Samuntada i el Taulí

Tags
  • aliances magnet
  • presentació de projectes
Presentació projectes famílies Samuntada Parc Taulí 2

Què vol dir menjar sa? Què hi ha dins un os? Urgència o emergència? Cal dormir per viure? Són algunes de les preguntes que van inicar els projectes vinculats a la salut de l’Escola Samuntada (Sabadell) en aliança magnet amb el Parc Taulí Hospital Universitari. En aquest vídeo podem veure com, a través d’una fira instal·lada en diversos punts del centre, l’alumnat va compartir amb les famílies els aprenentatges adquirits i els processos que els han generat.

La presentació de projectes a les famílies del centre permet consolidar aprenentatges i treballar la competència comunicativa amb més d’enfortir la comunitat educativa reforçant vincles entre famílies i docents.

Compartir és construir #somciència
L’Escola Samuntada (Sabadell) manté aliança amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell, en el marc del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” impulsat pel Departament d’Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell.