L'equip que forma el programa Magnet

Coneix les persones que fan possible que els projectes Magnet es duguin a terme en els diversos centres educatius: el claustre de mestres, els formadors que acompanyen els centres en el su procés de canvi, els professionals de les institucions partners i els coordinadors que implusen el programa des del seu origen.

Equip magnet