“Les accions educatives impacten en la transformació social”

Tags
  • aliances magnet
Vanessa Balagué b40 p

Vanessa Balagué, del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l’ICM-CSIC, fa balanç dels quatre anys d’aliança Magnet amb l’Escola Tanit de Santa Coloma de Gramenet. Què ha significat per l’ICM-CSIC ser un partner Magnet? Què ha aportat Magnet al centre de recerca? Quins valors ha aportat com a partner a l’Escola Tanit? Són algunes de les qüestions a les que respon Balagué.

Què ha significat per l’ICM-CSIC ser un partner Magnet?

Per l’ICM-CSIC ser partner Magnet de l’escola Tanit ha estat una oportunitat magnífica per millorar la nostra relació amb els centres educatius. Nosaltres ja tenim una llarga experiència divulgativa dirigida a centres educatius, però normalment han estat propostes puntuals i atomitzades, i Magnet ens ha ajudat molt a apropar els coneixements científics a l’aula, ens ha donat moltíssimes eines i també ens ha ajudat a millorar la nostra relació amb el professorat, amb el que sovint costa trobar espais per compartir i entendre’ns, i Magnet ens ha facilitat molt aquesta part.

Què creus que heu aportat com a partner a l’Escola Tanit?

L’ICM-CSIC ha aportat coneixement científic a l’Escola Tanit però no només amb continguts, sinó també amb la forma. És a dir, no és el mateix explicar ciència que transmetre-la amb entusiasme, amb passió, amb diferents tipus de formats, fent que les nostres experiències vivencials també puguin ser compartides amb l’escola. Així doncs, destaquem que hem aportat el coneixement científic, però també el com l’hem aportat.

També hem format el claustre de l’escola en temes científics i marins i els hem ofert la possibilitat de visitar la seu de l’ICM-CSIC i organitzar activitats concretes que ens han anat demanant, com tallers de sorres o plàncton. A més, també els hem proposat activitats que oferim des de l’ICM-CSIC a la societat en general: participar en les nostres portes obertes i les visites a vaixells oceanogràfics, entre d’altres.

Hem intentat compartir els nostres recursos amb l’escola Tanit sense convertir-nos en un centre de recursos, ja que els coneixements s’han treballat de forma transversal i profunda i no com a meres activitats puntuals. També hem ofert a Tanit la possibilitat de participar en projectes educatius que tenim en marxa, com per exemple Petits oceanògrafs, que inclou el seguiment de campanyes oceanogràfiques.

Hem cocreat amb Tanit els eixos vertebradors anuals que l’escola volia treballar. Per exemple, el primer any es va treballar a partir del submarí que va visitar l’escola, des del qual es van treballar diferents aspectes de les ciències marines. El següent any vam centrar-nos en l’Antàrtida, també com a projecte global a partir del qual es poden abordar temes d’actualitat com el canvi climàtic.

Per últim, comentar que també hem apropat altres realitats de la ciència, com per exemple la visibilització de les dones científiques. És a dir, no només donar a conèixer la professió del personal científic i tècnic, sinó també posant el focus en la perspectiva de gènere.

Què us ha aportat el programa Magnet com a institució?

Des de l’ICM-CSIC, hem pogut compartir mirades sobre com treballar els continguts marins a les aules amb el claustre i amb els formadors, donant format educatiu al contingut científic. Per altra banda, hem pogut formar el nostre equip científic i tècnic gràcies a les sessions i activitats de formació que ens han facilitat les persones formadores de Magnet.

L’aliança Magnet amb l’escola Tanit ens ha facilitat fomentar el treball a fons i a llarg termini amb una escola, i això ho valorem molt. Sovint establim relació amb escoles, però si no hi ha un treball de fons previ, l’activitat pot quedar sense context. Això, amb Magnet, no ha passat ja que s’ha produït aquest aprofundiment a llarg termini i així les activitats han esdevingut més significatives i eficients.

Un altre aspecte ha estat que hem pogut comprendre i entendre les dificultats del dia a dia dels centres educatius. Magnet ha estat una immersió al món escolar i hem comprovat que sovint des de les institucions científiques volem bolcar tot el nostre saber i hem vist que no, que la realitat és una altra i cal saber dosificar la informació. En aquest sentit, la possibilitat que ens han oferit de participar en reunions de claustre ha estat una gran font d’aprenentatge per a nosaltres. A més, les sessions anuals que fèiem amb els equips educatius de l’Ajuntament, inspecció, amb el professorat i amb la direcció, i amb l’equip Magnet, ens han ajudat molt a entendre, des d’altres perspectives i mirades, com funciona el món educatiu, amb el qual volem seguir treballant i creant sinergies.

Fent balanç, penso que Magnet ens ha ajudat a incorporar una mirada que no teníem, que és adonar-nos de com les accions educatives impacten en la transformació social d’un barri. A més, hem après a valorar la diversitat i a entendre-la com a riquesa, i les dificultats com a oportunitats.

Quins valors heu compartit amb l’Escola Tanit?

Aquesta pregunta em fa molta il·lusió perquè hi ha hagut molta entesa amb Tanit (somriu). Jo crec que el principal valor ha estat la voluntat i les ganes de fer bona ciència. Tanit ja era una escola amb un bagatge científic molt important i les ganes de fer bona ciència han estat tant en l’esperit científic, com en els mètodes propis de la ciència. Crec que també hem compartit “bon rotllo”, sempre ens ho hem passat molt bé junts, sempre hi ha hagut molta entesa. També hem apreciat la diversitat que tenen les aules de Tanit i l’hem treballat plegades. L’entusiasme i la passió per la nostra feina, tant la dels científics com la dels professionals del món educatiu, ha estat un altre valor en comú.

Destaco també el respecte cap a la natura en general i cap als mars i als oceans en particular, que compartim tant l’ICM-CSIC com Tanit. A més, també hem treballat altres formes d’estar en espais naturals. Això vol dir transformar les experiències lúdiques que puguis tenir en un espai natural marí, com podria ser una platja, en experiències vivencials d’adquisició de coneixement.

Com definiries la relació que heu establert amb l’Escola Tanit?

Hi ha hagut molt respecte mutu pel treball de l’altre, tant dels mestres cap al personal científic i tècnic de l’ICM com viceversa. La relació ha estat molt cordial. Al principi vam començar tímidament, però s’ha anat generant una confiança mútua molt gran que ens permet compartir recursos, preguntes, anhels, dubtes, etc. Hi ha hagut molta entesa i vull destacar que ha estat una relació molt alegre, en la que ha dominat la curiositat i les ganes d’aprendre.

Ens comparteixes algun moment que consideris clau en aquests quatre anys d’aliança entre l’ICM-CSIC i l’Escola Tanit?

Un dels moments clau, que va ser molt bonic, va ser la primera gimcana que vam fer a la platja. Vam trobar-nos amb tot el claustre de Tanit, la formadora Magnet, personal de la Fundació Bofill i tot l’equip de l’ICM-CSIC. El core impulsor de Magnet a l’ICM-CSIC ha estat format per la Janire Salazar, Carine Simon, María Vicioso, Magda Vila i jo mateixa, Vanessa Balagué, però hi ha hagut la participació i implicació d’entre vint i trenta persones, entre científiques i personal tècnic. La trobada de més de 50 persones a la platja va ser l’inici per començar a teixir aquest projecte Magnet. Podeu veure-ho en el vídeo: Com començar una aliança magnet? Escola Tanit i l’Institut de Ciències del Mar del CSIC

Altres moments han estat les jornades de portes obertes a l’escola entorn al submarí i a l’exposició de l’Antàrtida, que van ser molt transversals i van servir-nos per veure com el coneixement científic de l’ICM-CSIC es pot transferir a l’escola a través dels mestres, aquests cap a l’alumnat i de l’alumnat cap a la societat. Tot aquest viatge del coneixement és molt important i s’ha aconseguit amb aquests grans projectes d’escola que han fet participar el barri i els agents locals de Santa Coloma de Gramenet.

També voldria recordar que, durant la crisi sanitària de la COVID, tot i ser un moment molt dur, vàrem trobar la manera per compartir espais i punts de trobada amb Tanit. Tot i les dificultats per garantir la connexió a totes les famílies, des de l’ICM-CSIC es van fer arribar les activitats de l’Oceà a Casa, que van incloure videotrucades amb personal científic i tècnic. I també destaco el vídeo participatiu que vàrem rodar per l’11F-Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, en el que l’escola va participar a través de dibuixos de l’alumnat.

Quin projecte dels que heu compartit amb l’escola consideres més rellevant?

El projecte de l’Antàrtida va ser, potser, el més significatiu, ja que ja havíem assolit una certa maduresa en l’aliança. El projecte del submarí va servir per trencar el gel, però amb el de l’Antàrtida va sorprendre’ns molt com havia treballat l’alumnat els diferents temes gràcies a l’expertesa dels mestres per saber estirar el fil. Aquest projecte va ser el que ens va fer adonar que tant els docents com l’alumnat eren autèntics científics i científiques. La qualitat i el rigor amb què van tractar tots els temes va ser excel·lent. Aprofito aquí per destacar el paper extraordinari de la Victòria Carbó, la nostra formadora Magnet, com a guia, motor i punt de connexió entre l’escola i la institució, en aquesta i en totes les activitats compartides amb Tanit, sempre des del seu gran saber i amb una sensibilitat única.

Quin consell donaries als centres i partners que inicien la seva aliança?

Als partners, en primer lloc, els diria que s’animin. Des del món de la ciència sempre veus molta feina afegida i al final, una aliança Magnet compta amb molt d’acompanyament i possibilitats de formació per part de les institucions que l’impulsen, els seus formadors i el seu equip de coordinació. Un cop establert el primer contacte, els diria que a nosaltres ens va anar molt bé una trobada global amb tot el claustre i tot el personal de la institució implicat, ben al començament del projecte. Ens va servir per trencar moltes barreres a través de la presència de l’altre, que tant hem trobat a faltar durant la pandèmia. A més d’un primer contacte presencial, també cal molta comunicació, perdre vergonyes, perdre aquesta visió que els partners són centres d’excel·lència inassequibles, és a dir, atrevir-se. I per part dels partners, també, atrevir-nos a demanar les eines educatives que ens falten, no som experts en tot, i a Magnet es tracta de cocrear junts. És important recordar que estem aprenent els uns dels altres.