La transformació de l’escola Montessori a “Cuadernos de Pedagogía”

Tags
  • aliances magnet
  • steam
Cuadernos Pedagogía Montessori B31 p

La revista Cuadernos de Pedagogía dedica el número d’abril a “STEAM, educar per al futur”, conscients que la integració d’aquestes disciplines és clau per al futur de l’alumnat. Entre els articles de la revista destaquem el tituat “El acompañamiento en la transformación metodológica de un centro hacia una mirada STEAM” escrit per Frank Sabaté, assessor magnet de l’escola Montessori de Rubí en aliança amb el CIM-UPC.

El fet que el CIM-UPC sigui una entitat d’excel·lència en robòtica i impressió 3D va fer que el claustre de l’escola Montessori s’interessés en realitzar el seu procés de transformació metodològica basant-se en el foment de les vocacions STEAM i la implantació d’una metodologia basada en el moviment maker, apunta Frank Sabaté. L’escola de Rubí va rebre una formació que a partir de diverses activitats basades en el moviment maker i el tinkering, amb l’objectiu de treballar els principis metodològics mentres el claustre anva adquirint i consolidant coneixements de les disciplines STEAM i la seva visió globalitzada.

Entre els exemples que cita Frank Sabaté a la revista, hi ha l’ús de postals amb circuits de paper (on els cables són substituïts per cintes de coure adhesives), la creació d’instruments musicals utilitzant la placa Makey Makey, la construcció de catapultas amb pals de gelat, gomes elàstiques, taps o caniques. Aquests són algunes de les més de quaranta sessions de formació que han impartit Frank Sabaté i experts del CIM-UPC que han inclòs la introducció a la programació i a la robòtica amb Bee-bots i micro:bit, la construcció d’estructures amb LEGO, Kapla, Strawbees, engranatges i palanques, tubs de vent, entre altres.

Després de quatre anys d’intensa formació, l’escola Montessori ha recuperat l’interès per part de les famílies del seu entorn, gràcies a la visibilitat que ha obtingut a partir de les accions relacionades amb el seu projecte educatiu i l’acliança amb el CIM-UPC.

STEAM
La terminologia STEAM és l’acrònim de Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Arts (Arts) i Mathematics (matemàtiques) i treballa des dels punts en comú entre aquestes cinc disciplines, generant un espai interdisciplinari comú per a la investigació, l’ensenyament i l’aprenentatge. El model STEAM permet un enfocament d’aprenentatge competencial, orientat a que l’alumnat desenvolupi habilitats per solucionar problemes, amb capacitats per transformar una societat dins d’un marc de sostenibilitat.

Cuadernos de Pedagogía
La revista Cuadernos de Pedagogía compta amb més de 40 anys com a punt de referència per l’intercanvi d’idees i experiències docents, la innovació educativa, la millora de la qualitat i de l’educació i en canvi als centres educatius.