local_libraryCentres educatius

Institut Ribot i Serra

Persona de contacte Gemma Puig i Morales
Adreça Concha Espina, 33; 08204 Sabadell
Correu electrònic iesribotiserra@xtec.cat
Telèfon 93 712 13 22
Xarxes sociales

L’Institut Ribot i Serra vol ser un referent educatiu, de cohesió i de convivència als barris d’Espronceda i Campoamor de Sabadell. La seva pràctica educativa es guia pel compromís amb l’alumnat i les famílies, l’equitat, la coeducació i el respecte per la diversitat.

L’entrada al programa Magnet i l’aliança amb la facultat de veterinària de la UAB enllacen amb la línia pedagògica del projecte educatiu del centre, que promou la innovació pedagògica, el treball per projectes interdisciplinaris, l’aprenentatge cooperatiu i l’ús de les tecnologies i coneixement com a eines pedagògiques d’ús quotidià.

Equip magnet

Xavier Serra

Formador