La comunicació, un element imprescindible per explicar el projecte Magnet

Tags
  sessió comunicació Magnet

  Els centres han de compartir el projecte educatiu que duen a terme i explicar com l’alumnat aprèn les competències necessàries per al segle XXI, si volen que l’entorn més proper, el municipi i la comunitat educativa els coneguin i els valorin. Per millorar les estratègies de comunicació i aprofitar al màxim els canals de difusió dels centres, des del Programa Magnet organitzem un seminari per als responsables de comunicació dels centres.

  Cal partir de la idea que allò que no es comunica no existeix, per això és important que els centres expliquin què fan i per què ho fan, de quina manera treballen i quina visió tenen sobre l’aprenentatge i l’educació. Compartir el projecte d’innovació amb l’entorn els ajudarà a projectar una imatge com a referent educatiu i posar en valor la seva professionalitat davant la comunitat educativa.

  En el marc del seminari de comunicació, també es va fer èmfasi sobre la importància que els centres educatius expliquin el criteri pedagògic que els mou i donin la seva opinió sobre l’actualitat educativa, per esdevenir un node de referència dins la xarxa educativa.

  Al mateix temps, és important que els centres aprofitin els diversos canals de comunicació amb què compten. Per això, al llarg de la sessió, es van plantejar alguns consells pràctics de com redactar, enfocar i organitzar la informació en cadascun dels canals i recursos. Saber què es vol comunicar i a qui va dirigida la informació és bàsic per decidir quin és el canal que cal utilitzar: pàgina web, xarxes socials, vídeos, díptics, pancartes, etc.

  Explicar el projecte del centre és fonamental perquè l’entorn i la comunitat educativa el coneguin i tinguin una imatge diferent de l’actual. Per això, serà bo que elaborin i posin en pràctica un pla de comunicació. Per fer-ho, poden consultar l’apartat sobre comunicació de la guia Aliances per a l’èxit educatiu: Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet.

  Des de Magnet donem suport a l’estratègia de comunicació de tots els centres que participen en el programa, fent difusió de la informació que generen a través del nostre web, el Twitter i el butlletí digital. D’aquesta manera, facilitem que puguin compartir el que passa al centre i a l’aula i explicar que són centres que aposten per la qualitat i la innovació, en aliança amb una institució de referència.

  Un dels moments clau per donar a conèixer com treballa un centre i la seva aliança amb el partner és a la jornada de portes obertes. En aquest sentit, recomanem la infografia 10 idees per a la jornada de portes obertes.