Un lideratge pedagògic per impulsar canvis en el centre educatiu

Tags
  • actualitat
Seminari lideratge Magnet

Un dels quatre eixos estratègics del programa Magnet és que l’equip educatiu de cada centre esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva. Per tal que l’aliança amb la institució partner esdevingui una oportunitat i es puguin introduir els canvis metodològics per desenvolupar un projecte pedagògic innovador, potent i de qualitat, cal afavorir als centres la transició cap a una nova cultura docent.

La persona formadora que acompanya cada centre aporta el seu gra de sorra; ara bé, correspon als equips directius i als equips impulsors generar estratègies per aconseguir aquesta fita. Però, com consensuem en l’equip educatiu una proposta de millora? Com la planifiquem? Com fem per aconseguir que tothom s’hi senti concernit?

Per orientar els centres a trobar respostes a preguntes com aquestes, des de Magnet vam organitzar, el passat 30 de gener a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, un seminari sobre lideratge pedagògic, adreçat als equips directius i als equips impulsors dels projectes magnet. La sessió, a la qual van assistir 85 persones de 25 escoles i instituts, va estar conduïda per Olga Esteve, experta en la implementació de models de formació inicial i permanent basats en la pràctica reflexiva. Aquests models pretenen promoure el desenvolupament de les competències docents a través del foment de cicles d’investigació-acció col·laboratius i d’una reflexió sistemàtica sobre la mateixa pràctica docent.

Tot i la satisfacció expressada pels centres educatius per rebre aquest tipus de formació, de la sessió també es va despendre una demanda de formació sobre lideratge pedagògic més vinculada al context de cada centre. El seminari també va servir per conèixer algunes de les dificultats diàries en què es troben alguns centres a l’hora d’implementar aquestes dinàmiques per aconseguir més implicació dels mestres en les reflexions pedagògiques.

És fonamental impulsar un lideratge que afavoreixi la participació, la presa de decisions i la corresponsabilitat de tot l’equip en el disseny i el desenvolupament del projecte educatiu. En aquest sentit, el lideratge educatiu i el desenvolupament i l’aprenentatge professional dels membres del centre esdevenen dos elements fonamentals per crear projectes propis compartits i innovadors.