Portes obertes, un moment comunicatiu clau per explicar el projecte Magnet

Tags
  • aliances magnet
  • portes obertes
Laboratori Portes Obertes b17

Del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 és el període de preinscripció d’educació infantil de segon cicle, educació primària i secundària obligatòria, segons ha previst el Departament d’Educació. Sens dubte, les setmanes prèvies a la preinscripció són un dels moments comunicatius més importants de l’any per a la comunitat educativa. Conscients de la rellevància que les jornades de portes obertes tenen tant per a les famílies com per als centres, des del Programa Magnet hi hem dedicat un laboratori de comunicació adreçat als responsables d’aquesta temàtica als centres.

Un dels indicadors d’èxit de les portes obertes és aconseguir que els centres expliquin la seva proposta educativa de forma que il·lusioni a moltes famílies i, per tant, tenir més famílies que apostin per sol·licitar aquest centre. Tanmateix, hi ha dos objectius més que s’haurien de tenir en compte en el moment de preparar-les. Un és el de fomentar la cultura participativa a l’escola, és a dir, cohesionar l’equip de professionals del centre i tota la comunitat educativa (famílies, infants, etc). Mentre que el segon passa per generar sentiment d’orgull de pertinença, reafirmant els punts forts del centre i compartint-los.

El seminari per repensar les portes obertes al que es va convocar als responsables de comunicació dels centres Magnet va seguir la metodologia Design Thinking. Durant dues hores, una quarantena de representants dels centres Magnet van poder intercanviar punts de vista sobre aquest moment clau. Amb la idea de fomentar la cultura participativa del centre, es va lliurar el material a la persona assistent perquè pogués replicar la dinàmica al seu centre i que fos tota la comunitat educativa qui repensés les portes obertes.

Després de la presentació i d’una dinàmica per la creació de grups va ser el moment de posar-se a la pell de les famílies que assisteixen a les portes obertes i de saber què volen i què no volen, a través d’una simulació d’entrevista. Tot seguit, els grups van haver de consensuar un repte, és a dir, l’objectiu per les jornades de portes obertes d’enguany s partir de la forma de connectar amb aquest perfil de famílies des de l’àmbit experiencial, relacional i comunicatiu. El tercer punt de la dinàmica va ser el disseny de les portes obertes, que té com a temes clau les accions de la jornada i la comunicació que realitzarem abans, durant i després de les portes obertes. Després va ser el moment d’idear el camí, entès com el viatge que la família farà durant les portes obertes (convocatòria, arribada al centre, durant les portes obertes, sortint i una setmana o mes després).

La metodología Design Thinking amb la que es va desenvolupar el seminari va tenir com a finalitat ajudar a entendre i detectar les necessitats de les famílies que valoren matricular als seus fills al centre amb la finalitat d’idear unes portes obertes que s’ajustin a les seves expectatives. De totes les famílies que s’acosten i interessen pels centres Magnet, la sessió es va focalitzar en aquell perfil de famílies que són menys freqüents i que per tant costa més d’atraure. Malgrat això, els centres Magnet són, i volen seguir sent, acollidors i oberts a la diversitat.

El laboratori va ser una mostra del suport que donem des de Magnet a l’estratègia de comunicació de tots els centres que participen del programa, fent difusió de la informació que generen a través del nostre web, el Twitter  i el butlletí digital. D’aquesta manera es fa més fàcil poder compartir el què passa al centre i a l’aula i poder explicar que són centres que aposten per la qualitat i la innovació fent aliança amb una institució de referència.

Material de la dinàmica per repensar les portes obertes amb el claustre