local_libraryCentres educatius

Escola Josep Manuel Peramàs

Escola Joan Manuel Peramàs
Persona de contacte Joan Llorens i Perea
Adreça Montserrat i Quadrada, 11. Mataró
Correu electrònic a8020917@xtec.cat
Telèfon 937 982 026
Xarxes sociales

L’escola basa el seu projecte a fomentar un alumnat amb una actitud curiosa, crítica i investigadora, que els ajudi a pensar per ells mateixos, tot desenvolupant des del centre un tractament transversal de les competències.

És una escola que ofereix vivències, aprofitant l’entorn per aprendre, cuidant les relacions i la cohesió de tota la comunitat.

Amb el su projecte educatiu, es vol potenciar l’autonomia dels alumnes, la participació en les aules i la vinculació de les famílies al centre. És important donar les oportunitats necessàries perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats i capacitats, tot aprenent a ser, a fer i a pensar.

Equip magnet