account_balanceInstitucions

Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels

Adreça Esteve Terradas, 10.                    Castelldefels 08860
Correu electrònic cbl.delegat@upc.edu
Telèfon 93 552 35 50
Xarxes sociales

El Campus del Baix Llobregat és un espai territorial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ubicat a Castelldefels.

El Campus està integrat per dos centres docents: l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels (EETAC) i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), un departament universitari amb seu al Campus, el Departament d’Enginyeria Agroalimentària (DEAB) i un institut de recerca adscrit, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

Equip magnet

Artur Coll

Formador