Les institucions Magnet es troben per intercanviar experiències

Tags
 • aliances magnet
Trobada partners Magnet

Les institucions partner del Programa Magnet es van trobar el passat 24 de novembre a la Fundació Jaume Bofill per debatre i conversar sobre el seu paper en la transformació dels centres educatius amb els quals estan aliats.  La seva participació en el projecte Magnet és clau per ajudar a aconseguir revertir la segregació escolar en tots i cada un dels centres implicats.

L’objectiu de la sessió era fomentar l’intercanvi d’experiències entre les institucions Magnet per compartir les dificultats, encerts, estratègies d’èxit, obstacles, bones pràctiques, etc., i que cadascun dels partners sortís amb bones idees per donar una millor resposta a les necessitats dels centres.

La trobada va començar amb la intervenció de Yolanda Jolis, del MACBA, que va explicar l’experiència del seu parteneriat amb l’escola Josep Maria de Sagarra durant el pilotatge del programa. Tot seguit, es van desenvolupar diverses dinàmiques de treball conjunt entre els professionals de les institucions. Cal destacar algunes qüestions que es van tractar durant la sessió de treball:

 • Magnet situa les institucions en un nou escenari en el qual no tenen experiència. Cal desaprendre per poder aprendre junts! Com diu Yolanda Jolis: “Hem de fer un exercici d’imaginació institucional”.
 • El fet que Magnet sigui un projecte de llarga durada és molt positiu, perquè permet treballar amb més sentit i profunditat.
 • És important establir vincles forts amb els centres educatius per poder tenir una coordinació constant i amb confiança. En una relació basada en la confiança, es pot parlar de les dificultats, que obliguen a reflexionar sobre els punts de trobada i ajuden a avançar.
 • La participació de la institució partner en les sessions de formació magnet que fa l’equip docent els facilita una major comprensió de la realitat i les necessitats, i també poder planificar i avaluar conjuntament.
 • És important fer una bona arrencada, una trobada generadora de desig, que afavoreixi el coneixement mutu entre els professionals de la institució i l’equip docent del centre educatiu. Aquesta reunió d’inici els permet conèixer com treballen cadascun d’ells i els obra possibles punts d’encontre.
 • En aquest sentit, es van explicar algunes experiències molt interessants de primera trobada inspiradora, com la de l’ICM, que va organitzar una gimcana per la platja; la del mateix MACBA, que va fer que els mestres fessin el mateix recorregut que una obra quan arriba al museu; o la dinàmica sobre el mètode científic que va exposar l’IBEC, entre altres propostes. També es va explicar com s’organitza una sessió de presentació dels professionals, a partir de com s’imaginen la seva feina.
 • Les portes obertes dels centres educatius són una gran oportunitat per trobar punts de connexió i d’aquesta manera començar a generar necessitats compartides. En aquest sentit, cal destacar la fira maker que va organitzar l’escola Montessori, amb el suport del CIM UPC, que es va obrir a les famílies del barri i va servir per explicar com treballa l’escola i presentar l’aliança.
 • El rol del partner no és ser un proveïdor de serveis, per això és important tenir una actitud d’escolta amb el centre educatiu i concretar les propostes partint de les seves necessitats: “Digues-me què et preocupa i junts busquem solucions”, remarcava Yolanda Jolis, del  MACBA.
 • Com enfortir el vincle de l’alumnat amb la institució partner? Com fer que se sentin protagonistes? El Museu del Ter va explicar com els alumnes fan de guies del museu i col·laboren en el muntatge d’algunes exposicions. D’altra banda, el Recinte Modernista de Sant Pau va explicar les visites teatralitzades que van fer els alumnes de l’escola Mas Casanovas, i el COAC ha fet una proposta als infants perquè intervinguin en el projecte futur d’ampliació de l’edifici de l’escola.
 • El rol del partner en l’estratègia comunicativa i de visibilització dels centres educatius és crucial. Dels exemples que es van explicar, cal destacar el tràiler que va portar el MACBA a la porta de l’escola Josep Maria de Sagarra, que era un museu d’art contemporani itinerant (MuMo). Tots els veïns i veïnes van poder passar a visitar-lo i els alumnes del Sagarra van ser uns guies privilegiats!

Tots els partners van coincidir a ressaltar la importància del formador/a magnet, que vehicula, dota de sentit, canalitza i fa confluir les diferents necessitats i oportunitats. Aquesta relació és creadora de coneixement compartit i no (només) de recursos, procurant que els diferents ritmes conflueixin en moments i situacions compartides.

Cada aliança magnet és diferent, ja que es va construint en funció de les persones implicades i de les necessitats existents,  com va afirmar el director del Centre de Recerca Matemàtica: “Magnet, com els fills, no arriba amb un manual d’ús a sota el braç, s’aprèn sobre la marxa!”. Però totes les institucions coincideixen que valdria la pena anar recollint aprenentatges per fer un recull d’orientacions que puguin servir als nous partners que s’incorporin al programa en el futur.

En acabar la trobada, els participants van proposar repetir-la anualment, a fi de continuar compartint experiències, intercanviant dificultats i solucions i, sobretot, buscant l’èxit d’aquest programa “tan complex però alhora tan engrescador”.

Des del projecte volem agrair a tots els partners la participació en la jornada del passat dijous, el seu esforç i la implicació que tenen amb els centres educatius amb els quals col·laboren.