Voleu conèixer els partners de les aliances Magnet?

Tags
  • aliances manget
  • partenariat
  • partners

Els partners ens expliquen què significa per a ells mantenir una aliança Magnet amb un centre educatiu amb afirmacions com: “Magnet ens ha canviat la forma de pensar i ens ha fet repensar la institució” o “El projecte Magnet ens ha permès tenir una escola “amiga” amb qui conviure al llarg de tres cursos escolars”.

En aquest vídeo alguns dels representants de les institucions partner expliquen com acompanyar als centres a desenvolupar un projecte innovador ha suposat per a ells una oportunitat de compartir el seu coneixement i manifesten que les aliances Magnet generen veritables relacions simbiòtiques entre els centres educatius els partners.

Podeu veure totes les institucions partner que participen al programa Magnet des d’aquest enllaç: https://magnet.cat/institucions