account_balanceInstitucions

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Adreça Avinguda Països Catalans, 26.43007 Tarragona
Correu electrònic osd.etse@urv.cat
Telèfon 977 558 557
Xarxes sociales

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili és un centre integral de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), enteses en el seu sentit més ampli, des de les enginyeries d’informàtica i de telecomunicacions fins a les enginyeries elèctrica, electrònica i automàtica, passant per disciplines més recents com l’enginyeria biomèdica. La vocació de l’ETSE és contribuir de manera palpable a la millora del seu entorn socioeconòmic mitjançant la formació de nous enginyers i enginyeres.

Aliances

local_libraryCentres educatius

Escola Saavedra

L'objectiu de l'Escola Saavedra és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, motriu, social i cognitiu dels...
Llegir més