groupEquip

Xavier Roigé

Professor d'Antropologia Social i Cultural Universitat de Barcelona
Correu: roige@ub.edu

"El valor prinicipal del projecte és que fonamenta en una relació d’ajut mutu"

Xavier-Roigé-Magnet

És vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca de la Universitat de Barcelona. Ha estat professor a la Universitat de Lleida (1986-1992) i actualment és professor a la UB, on imparteix classes d’Antropologia Social i de Museologia. És coordinador del Grup d’Estudis sobre Antropologia del Patrimoni de la UB. En el camp de la museologia, ha dut a terme investigacions sobre museus etnològics, museus locals, patrimoni immaterial i museïtzació de la memòria històrica. En el camp de l’estudi de la família i el parentiu, ha realitzat investigacions sobre la història de la casa i la família i sobre les transformacions de la família. Ha dut a terme activitats diverses de divulgació científica, projectes de gestió del patrimoni i comissariat d’exposicions.

Sobre el pograma Magnet diu:

“El projecte Magnet és molt important per a la UB. El seu valor principal és que es fonamenta en una relació d’ajut mutu. La Universitat i l’institut han de col·laborar, establir acords i actuar conjuntament per enfortir el projecte educatiu del centre i atraure les famílies del seu entorn”.

Vinculació

adjustProjectes

Som de la Ribera!

Universitat de BarcelonaInstitut La Ribera
Llegir més
local_libraryCentres educatius

Institut La Ribera

L’Institut La Ribera acompanya cada noi i noia en el camí del seu projecte vital, acceptant les persones pel que són i per la promesa del que poden arr
Llegir més