L’STEAMConf comparteix l’experiència de dos centres Magnet

Tags
  sala tinkering escola Miralletes

  La setena edició de l’STEAMConf ha comptat amb la participació de dos centres Magnet, l’Escola Miralletes en aliança amb el CosmoCaixa i l’Escola Montessori en aliança amb el CIM-UPC, que han compartit les seves iniciatives d’aprenentatge innovadores.

  Com implementar una aula Tinkering en un centre de primària

  El procés de creació de l’espai Tinkering de l’Escola Miralletes forma part d’un projecte metodològic que vam iniciar ara fa uns quatre anys. Alhora que implementaven aquest nou projecte van iniciar la participació al programa Magnet amb aliança amb el CosmoCaixa, fet que els va ajudar a desenvolupar un projecte educatiu innovador, de qualitat i obert a l’entorn.

  Gràcies a aquesta aliança amb una institució com el CosmoCaixa ham pogut incidir en una tasca interdisciplinària incorporant la ciència i la tecnologia als projectes d’aula, connectant sabers, generant un diàleg crític i construint coneixement. I és que l’espai Tinkering els ha permès construir experiències educatives més transversals que integressin la complexitat de problemes reals i que alhora promoguessin la col·laboració i la creativitat. Eva Bernabeu, mestra i cap d’estudis de l’Escola Miralletes va compartir l’experiència, que podeu recuperar en aquest vídeo de youtube.

  Transformació educativa de l’Escola Montessori a partir del Tinkering

  L’escola Montessori va iniciar un procés de transformació metodològica el curs 2016-2017, desenvolupant així un Projecte de Direcció que des d’una perspectiva globalitzada i significativa tenia l’objectiu de donar protagonisme a l’alumnat, alhora que d’apoderar l’equip pedagògic per liderar de manera compartida tots els processos de canvi.

  Amb el suport del programa Magnet, amb l’assessorament d’en Frank Sabaté i la Fundació CIM-UPC de partner, tota la comunitat es va encaminar a treballar per al foment de les vocacions STEAM. El treball als tallers és el puntal de tot el projecte, enfocats i programats amb mirada maker. Aprofundint en les diferents metodologies que podien proporcionar estratègies per a la consecució de l’objectiu, es va aprofundir en el coneixement del Tinkering, el qual ara forma part del dia a dia del centre i en el que centren l’experiència que va presentar la mestra Sara Pardo Fernández i que podeu recuperar en aquest vídeo.

  STEAMConf

  L’STEAMConf 2021 proposa converses i tallers a distància amb experièncias plenes d’idees pràctiques i engrescadores amb la visió integral que afavoreix l’STE(A)M. Iniciatives pensades alhora, per explorar formes d’aprenentatge noves o diferents, per ajudar a orientar el pensament i l’acció en la creació d’entorns STEAM d’aprenentatge en línia o híbrid. L’STEAMConf està organitzada pel Consorci d’Educació de Barcelona, el CESIRE del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Laboratori d’Innovació Social Digital, SokoTech.