El pati, una aula més als centres Magnet

Tags
  • aliances magnet
  • patis escolars

Una de les moltes conseqüències de les mesures sanitàries per prevenir la propagació de la Covid-19 als centres educatius ha estat la necessitat de disposar de nous espais per habilitar-los com a aules ordinàries. La reducció de les ràtios per grup ha empès als centres a convertir el laboratori, el gimnàs o les classes de suport en aules. A aquesta iniciativa s’hi ha sumat l’oferiment d’alguns Ajuntaments que han posat a disposició d’escoles i instituts espais addicionals per poder desenvolupar l’activitat lectiva amb unes condicions i mesures de seguretat òptimes per a la prevenció de la Covid-19. D’aquesta manera, biblioteques, museus, centres cívics o parcs i jardins municipals, entre d’altres, han esdevingut aules addicionals dels centres gràcies a la col·laboració dels consistoris. A tots aquests espais, cal afegir-hi un lloc comú a tots els centres educatius que ha pres protagonisme per les seves múltiples possibilitats més enllà de l’habitual lloc d’esbarjo, el pati.

El pati és un espai educatiu que esdevé una font inesgotable de recursos i noves dinàmiques motivadores per a l’alumnat. A més, l’amenaça de contagi pel coronavirus en espais tancats fa que la tendència pedagògica de fer classes a l’aire lliure estigui a l’alça. En aquesta línia, són nombrosos els centres Magnet que conceben el pati com una aula més de l’escola o institut, molt sovint relacionada amb l’àmbit d’expertesa de la seva aliança magnet. N’hem recollit alguns exemples en aquest article.

Escola Marià Fortuny, transformant el pati amb la llum

El pati de l’escola Marià Fortuny de Reus suposa el 85% de l’espai total del centre, del qual només un 15% és edificat. El magnitud del pati és un dels elements que singularitzen el centre i que l’equip docent empra com a lloc d’aprenentatge: convertint l’ombra de les moreres en una biblioteca exterior o iniciant un projecte de recol·lecció i maseració del fruits de les oliveres que hi ha plantades. A més d’aquests projectes, l’escola està preparant una transformació del pati a partir de les propostes elaborades per els estudiants d’arquitectura de l’ETSA-URV, el seu partner Magnet amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Els estudiants i els arquitectes estan treballant amb l’alumnat de l’escola projectes al voltant de construccions tancades, semiobertes i la transformació del paisatge que implementaran a finals de curs. Actualment estan projectant el disseny d’un estany i també en el prototip d’una aula de natura i per inspirar a l’escola i a l’estudiant de l’ETSA-URV, la demarcació de Tarragona del COAC ha organitzat un cicle de conferències virtuals amb arquitectes especialitzats en patis escolars que els compartiran possibilitats i bones pràctiques.

El pati de l’escola Peramàs, punt de partida per treballar el medi ambient

El centre educatiu de Mataró treballa la ciència i l’ecologia de la mà del seu partner Magnet, el CREAF. Nombrosos projectes han tingut el pati com a espai per explorar i estudiar, és el cas del projecte sobre biodiversitat de les plantes i animals que l’habiten. D’aquesta manera el pati ha esdevingut un espai en el que a més de treballar a partir del mètode científic, també ha permès introduir valors com la sensibilitat cap a problemes mediambientals. Més informació al reportatge Què vol dir cuidar el medi ambient? De la paraula a l’acció! a l’Ara Criatures.

El pati de l’escola Sant Ignasi, un jardí i un parc

El procés de transformació de l’escola Sant Ignasi, en aliança Magnet amb Althaia, va més enllà d’aplicar noves metodologies i s’ha traslladat també als seus espais. Seguint la transformació iniciada a les aules, l’equip de treball d’exteriors, conjuntament amb el grup d’arquitectes el Globus vermell, ha ideat que el pati de l’escola esdevingui un jardí i un parc. Un lloc ric en textures, ombres i llocs d’estar, jugar i somiar. La voluntat de l’escola ha estat renaturalitzar la zona amb la introducció de verd i de paviments naturals. L’escola concep el pati com un espai clau, en el que més enllà de passar una bona estona i aprendre des del joc lliure permeti obrir el treball de l’aula a l’exterior. Un lloc on l’infant pugui sentir-s’hi còmode. Una nova oportunitat d’ampliar l’espai d’aprenentatge, que ofereix la possibilitat de realitzar activitats a l’aire lliure i esponjar l’edifici escolar per fer-lo més òptim i segur. Més informació del projecte: Aprendre més enllà de les aules.

El pati, lloc d’inspiració artística, música i anglès

Els elements naturals del pati poden esdevenir el centre de l’aprenentatge. És el cas dels arbres de l’escola Montessori de Rubí, en aliança Magnet amb la Fundació CIM-UPC, que han estat font d’inspiració de l’alumnat del centre, que els ha interpretat amb aquarel·les. A la mateixa ciutat, l’escola Pau Casals, en aliança magnet amb la Filmoteca de Catalunya, transforma el pati en biblioteca exterior, aula d’anglès o espai per a realitzar educació musical. A Tarragona, l’escola Saavedra, en aliança Magnet amb l’ETSE-URV, el pati esdevé cada dia un biblio-pati fomentant la lectura com a opció d’esbarjo. L’escola Camps Elisis de Lleida, en aliança Magnet amb el COAC, inicia aquest curs un projecte d’espais, que inclou també el pati, dins el projecte Arquitectura i Salut que du a terme el centre i que comptarà amb la col·laboració de l’escola Marià Fortuny i l’escola Sant Ignasi, dos centres Magnet que ja han transformat els seus espais i compartiran la seva expertesa amb l’escola lleidatana.

El pati, un espai d’aprenentatge també a la secundària

L’alumnat de secundària també està gaudint del pati com espai d’aprenentatge. N’és un exemple l’institut La Ribera, en aliança Magnet amb la UB, que ha habilitat un racó del pati per a poder-hi fer classes, l’aula sorral. Un espai que comparteixen tots els grups de l’institut prèvia desinfecció de les taules i cadires que hi han habilitat després de cada ús.

Més informació sobre l’ús del pati com espai d’aprenentatge