Transformem amb la llum, el projecte de l’escola Marià Fortuny

Tags
  • aliances magnet
Escola Marià Fortuny Reus

La llum, un dels elements fonamentals de l’arquitectura, serà l’eix dels projectes de l’alumnat de l’escola de Reus en aliança amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (ETSA-URV) aquest curs 2020-21. A través de la llum treballaran aprenentatges entorn la ciència, la tecnologia, les matemàtiques o l’art. Així ho van explicar els responsables del projecte Magnet “Construïm escola” en una presentació virtual celebrada el 29 de setembre que va comptar amb la presència de Jordi Romera (COAC), Albert Samper (ETSA-URV), Núria Sabaté, directora de l’escola Marià Fortuny, Alberto Esteban, formador magnet, les arquitectes Anna Cunillera i Patrícia Rodríguez i representants dels serveis educatius de Tarragona, entre d’altres persones.

Transformem amb la llum
L’escola Marià Fortuny compta amb una superfície de pati que suposa el 85% del seu espai total, del qual només un 15% és edificat. La llum és un dels elements fonamentals del pati com també ho és de l’arquitectura, ja que és una de les condicions que més hi influeixen. La llum natural és el medi dominant a través del que experimentem l’arquitectura, però la llum artificial pot ser manipulada per dotar els espais d’un caràcter específic.

Les arquitectes que acompanyen l’escola van compartir els diferents projectes treballats per l’alumnat: la gelosia, el dibuix d’ombres projectades, el rellotge de sol, les llums i ombres de les fotografies, el time-lapse, la construcció d’una rosassa i l’elaboració d’una maqueta de l’escola. A partir d’aquestes aproximacions a l’arquitectura, l’alumnat ha descobert l’evolució de les ombres, el volum o diferents tipologies de materials.

Per aquest curs 2020-21 preveuen transformar el pati de l’escola a partir de propostes elaborades per els estudiants d’arquitectura de l’ETSA-URV, que treballaran conjuntament amb l’alumnat del centre educatiu. A partir de projectes entorn a construccions tancades, semiobertess i la transformació del paisatge se celebrarà un concurs i el projecte resultant serà el que està previst que s’implementi.

Programa Magnet. Presentació COAC Tarragona (29/09/2020):

L’impacte de Magnet en el centre
“Magnet ens ha ajudat molt a revertir la imatge del centre, a no ser vist com una escola perifèrica. A més, les famílies valoren molt el canvi metodològic que hem implementat i pel qual, l’alumnat surt amb aprenentatges no haguessin pogut viure.” va afirmar Núria Sabaté, directora de l’escola Marià Fortuny.