Orientacions per a un escenari de possibles confinaments

Tags
  • aliances magnet
  • orientacions
Escenari possibles confinaments portada b22

Si sou un centre educatiu, us animem a que utilitzeu el material del seminari d’equips impulsors i directius Magnet per planificar el curs 2020-21 en relació als possibles confinaments recurrents per brots de la COVID19. Boris Mir va liderar la sessió de treball a partir del document “Orientacions per a un escenari de possibles confinaments” que ell mateix va elaborar per Obrim l’Educació.

El document “Orientacions per a un escenari de possibles confinaments” vol contribuir a promoure la reflexió pública a partir d’un conjunt de propostes específiques per a la presa de decisions als centres educatius. És una proposta de sortida, no una proposta finalitzada, un text d’urgència en un context de confinament que recull converses, debats, trobades, lectures… Interaccions amb moltes persones, professionals de l’educació, mestres, direccions i famílies.

A més, els assistents a la sessió van prioritzar les accions per la tornada a l’escola a partir d’una bastida en funció de la rellevància, la facilitat d’execució i el grau d’impacte en tres fases: una de preventiva i de contingència, una d’aprenentatge a distància i una última de retrobament post confinament.

Bastida, Criteris de contextualització i prioritats (en format excel)

Orientacions per a un escenari de possibles confinaments

Més informació a: Els centres Magnet es preparen per a possibles nous confinaments