Els centres Magnet es preparen per a possibles nous confinaments

Tags
  • aliances magnet
  • desconfinament
Escenari possibles confinaments portada b22

El Departament d’Educació preveu iniciar el curs escolar 2020-21 el 14 de setembre de manera presencial amb els alumnes organitzats per grups estables que permetran que, si es detecta un cas de Covid-19, no s’hagi de tancar tot un centre o un curs, sinó només el grup en què s’hagi detectat el brot. Malgrat aquest anunci, ningú sap del cert com evolucionarà el curs vinent si els rebrots s’estenen fins a tal punt de fer necessaris nous confinaments. Davant aquesta incertesa, el programa Magnet va oferir als equips impulsors i directius una formació per recollir els aprenentatges de l’últim trimestre del curs 2019-20 i detectar quins aspectes cal optimitzar per encarar amb millors condicions els possibles nous confinaments del curs vinent.

Com preparar el proper curs davant un escenari de possibles nous confinaments

Les més de 150 persones dels equips impulsors i directius Magnet van poder assistir al webinar “Com preparem el proper curs davant un escenari de nous confinaments?“, que va oferir una reflexió a partir d’un conjunts de propostes específiques per a la presa de decisions als centres educatius el passat 17 de juny.

De quina manera podem gestionar aquests processos de debat i presa de decisions als claustres? Com ho han fet a altres centres? Com es prepara l’acció educativa perquè combini aprenentatge presencial i en línia? Si cal afrontar nous períodes de confinament, de quina manera assegurem les condicions mínimes necessàries a les llars de l’alumnat? Què s’ha de fer per acompanyar adequadament els alumnes més vulnerables socialment?

Per respondre aquestes preguntes, el webinar va comptar amb Boris Mir, professor d’educació secundària, que va presentar el document de treball obert a noves aportacions sobre “Orientacions per a un escenari de possibles confinaments recurrents a escoles i instituts”. La Domi Viñas, directora de l’Institut Escola El Til·ler, i en Xavi Ros, director de l’Institut de Matadepera, van explicar com han afrontat aquests reptes als seus centres i debatran sobre el document d’orientacions. El webinar forma part del projecte Obrim l’educació: per un país de noves oportunitats de la Fundació Jaume Bofill.

La segona part del seminari va consistir en una sessió exclusiva per equips impulsors i directius Magnet dirigida per Boris Mir sobre com preparar-se per a possibles nous confinaments recurrents amb l’aprenentatges a distància el 29 de juny. El seminari va tenir tres parts ben diferenciades: una primera en el que seguir les aportacions fetes per Mir; una segona en el que cada equip impulsor de centre va treballar sobre un aspecte concret de les propostes de Mir com la priorització de les accions de tornada al centre segons la rellevància, la facilitat d’execució i el grau d’impacte i la posterior concreció establint les accions i les persones que les portaran a terme. Per últim, la tercera part va ser el tancament conjunt per compartir estratègies.

Si sou un centre educatiu, us animem a que utilitzeu el material del seminari d’equips impulsors i directius Magnet per planificar el curs 2020-21 en relació als possibles confinaments recurrents per brots de la COVID19.