Orientacions per a les reunions d’inici de curs

Tags
  • reunions inici de curs
Reunions inici de curs Pau Casals

Les reunions d’inici de curs són el punt de partença de la relació entre la família i l’escola, un moment clau per afavorir el coneixement mutu i la participació i implicació de les famílies en la comunitat escolar. La mestra i pedagoga Anna Ramis proposa 8 orientacions per fomentar i enfortir el diàleg i col·laboració entre els docents i les famílies de l’alumnat a partir de les reunions d’inici del curs 2020-21, un curs marcat per les mesures sanitàries i preventives de la pandèmia, caldrà que des del primer dia, família i escola avancin en la mateixa direcció.

Quin sentit li volem donar a una primera reunió post-confinament?

  • Repensem i acotem molt bé els objectius.
  • Preparem-la conjuntament els representants de les famílies
  • Online o bé presencial, en un espai exterior, si la situació sanitària ho permet.
  • Informem i convidem a tothom per canals diversos.
  • Documentem la reunió.
  • Apartat covid-19: confiaments, sorpreses i imprevistos.
  • Compromisos, confiança i endavant!

1. Quin sentit li volem donar a la primera reunió del curs?
a. Acollir, generar vincle de confiança, interessar-nos per la seva situació personal…
b. No hauria de ser informativa: les qüestions pràctiques es poden informar per altres canals.
c. Aprofitar per estar en grup (equip mestres + grup de famílies).
d. Quina és la impressió clau que volem que s’emportin?
e. Com els farem sentir que estem contents de retrobar-los? Recordem: quins gestos podem fer si no els podem donar la mà ni donar un copet a l’esquena?
f. Què volem començar a construir? Quin estil NOU o tipus de relació volem originar amb les famílies?
g. Aquesta reunió post-confinament pot marcar un nou estil de relació i una nova manera de fer les reunions. Aprofitem-la!

2. Repensem i acotem molt bé els objectius
a. Una reunió eficaç no té més de 2 o 3 objectius
b. Els objectius requereixen temps. De quant temps disposem?
c. Més enllà d’informar i comunicar, podem impactar, fer pinya, sumar sinergies… Aquests poden ser uns bons objectius!
d. No podem programar objectius que obviïn l’experiència del confinament (veure punt 7) ni dels alumnes, ni de les famílies, ni dels docents.

3. Preparem-la conjuntament amb representants de les famílies (AFA, AMPA)
a. Una reunió famílies-docents ha d’incorporar objectius i temes d’interès d’uns i altres.
b. Convidem alguns representants de les famílies. Aportem informacions, preguntes, neguits i expectatives d’orígens diversos (famílies, docents, sanitaris, pas, monitors…)
c. Si l’ordre del dia de la reunió i els materials estan acordats prèviament comptant amb representants de les famílies, es genera un estil de reunió molt més motivadora i significativa per a tothom.
d. Per preparar una reunió eficaç recordeu els punts 1 i 2.

4. Online o bé presencial, en un espai exterior, si la situació sanitària ho permet
a. Sempre que sigui més segura o obligada (sanitàriament) fem-la online. Què és impossible de fer presencialment ? Veure vídeos del confinament, mostrar imatges o filmacions de com hem muntat les aules als espais de l’institut, escoltar les aportacions de tots, i després fer un mapa de paraules (sentiments).
b. Sempre que sigui possible (encara que sigui en espais exteriors, distància i mascareta) millor fer-la presencial per a realitzar dinàmiques, construccions conjuntes, exemplificar activitats, sentir-nos colla o visitar espais.

5. Informem i convidem a tothom per canals diversos
a. Cal fer saber a tots els interessats/afectats que aquesta reunió serà TOTALMENT diferent de les que coneixien fins ara (i que ho sigui!) i per això és imprescindible que hi assisteixin.
b. En la invitació cal expressar que NECESSITEM la col·laboració /presència de tothom. On està escrit que a la secundària els pares i mares no “van” a l’institut?
c. Fer servir diversos canals (correu electrònic, WhatsApp de famílies, web, cartells a les “portes”, regal-invitació que els portin els fills, etc.) i repetir diàriament el missatges una setmana abans.

6. Documentem la reunió
a. Documents que s’aporten a la reunió- trobada
a.1. Enviar la documentació informativa (en format molt simple: infografies) abans de la reunió i demanar que tots els hagin llegit abans i/o que els tinguin a mà per la reunió.
a.2. Segons els temes, les activitats, dinàmiques caldrà haver enviat un link (a un Kahoot, per exemple) per facilitar la participació ràpida (i divertida). Més dinàmiques a Experiències dels centres participants 
b. Documentació que es genera en la reunió– robada (fotografies, vídeos, tweets, resums, infografies, etc.).
c. Responsables de la documentació aportada i generada
c.1. Per la seva custòdia i posterior avaluació.
c.2. Per la seva difusió.

7. Apartat covid-19: confiaments, sorpreses i imprevistos
a. Fer una reunió prèvia amb representants de les famílies per conèixer les seves preocupacions i expectatives, i ampliar el coneixement que té el centre de la diversitat de perspectives culturals de la vivència de la malaltia, la mort, la convivència familiar, etc.
b. Passar un petit qüestionari a les famílies per conèixer des de la seva pròpia veu com han viscut el confinament? Com han gestionat el seguiment de les activitats d’aprenentatges dels fills/filles? Quines conseqüències (bones i dolentes) ha tingut la pandèmia en les famílies?
c. Si és possible, preparar i comptar amb dinàmiques que ajudin a les famílies primer a capturar la seguretat de l’equip docent, seguidament permetre expressar els seus dubtes i ansietats, a per acabar expressar compromisos de coresponsabilitat.
d. Imprevistos o no tant! Com tenim previst acollir el més sobtat i atzarós que ens pot passar aquest curs? Pla de Contingència, pla de comunicació del centre.
e. I sorpreses: Quines són les millors sorpreses que podem tenir aquest curs? Expectatives d’aprenentatge autèntic i solidaritat dins la comunitat educativa i amb l’entorn.

8. Compromisos, confiança i endavant!
a. D’aquesta primera reunió d’inici de curs amb les famílies n’han de sortir alguns compromisos (veure Infografia “Reforçar vincles”)
b. Hi pot haver més reunions o formes de trobar-se del grup-estable (bombolla) al llarg del curs.
c. Ens cal comptar els uns amb els altres. Generar CONFIANÇA, mantenir la CONFIANÇA, i CONFIAR en les nostres habilitats coneixements i experiència.

Autora: Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga especialitzada en famílies, parentalitat, relació famílies/escola, formació de docents, pares i mares, #FamíliesiMestres #EntendrensxEducar #de0aPantallesRES i protecció de la petita infància entre d’altres.

Podeu consultar la infografia relacionada:
Orientacions per a les reunions d’inici de curs

Magnet - Infografia Reunions inici de curs web

Per a saber-ne més:

El vincle amb les famílies en temps de covid. Com reforçar-lo? per Anna Ramis

Redissenyem la reunió amb les famílies

Recomanacions per redissenyar les reunions amb les famílies per Sílvia Blanch