El vincle amb les famílies en temps de COVID-19. Com reforçar-lo?

Tags
  • aliances magnet
  • famílies
Pau Casals família escola

En un curs marcat per les mesures sanitàries i preventives de la pandèmia, caldrà vetllar, més que mai, per crear espais, ambients i canals de confiança per promoure la implicació de les famílies i l’alumnat en l’aprenentatge. La mestra i pedagoga Anna Ramis proposa 7 orientacions per reforçar la relació família-escola amb l’objectiu de construir i reforçar vincles basats en la confiança per tal de procurar la millor educació per a les criatures i joves.

  1. Aprendre a viure amb la incertesa
  2. Crear un context de confiança dins la societat VICA d’incertesa.
  3. Activar-nos en mode “escolta activa” per salvar la distància de la no presencialitat
  4. Desenvolupar una estratègia comunicativa àgil
  5. Capitalitzar els aprenentatges que docents i famílies hem fet durant el confinament
  6. Acollir els canvis (pla de contingència) que generin beneficis permanents
  7. Practicar la cura de la proximitat

1. APRENDRE A VIURE AMB LA INCERTESA
a. A les comunitats educatives hem d’aprendre a conviure amb el que NO sabem i a tolerar la por que això fa, hem d’aprendre a conviure sabent-nos vulnerables!
b. SOSTENIR la incertesa, vol dir no negar-la, deixar de maleir-la, comptar amb les nostres capacitats i fer pinya entre les famílies i el personal docent.
c. Aquest curs l’honestedat consistirà, també, en expressar amb serenitat que hi ha coses que no sabem.

2. CREAR UN CONTEXT DE CONFIANÇA DINS LA SOCIETAT “(VICA”) D’INCERTESA
a. Tots estem ficats en una societat cada vegada més VICA: Volàtil , Incerta, Complexa i Ambigua. Aquest context no és gens confortable. Genera pors i aquestes fan molt difícil la confiança.
b. A la Comunitat Educativa ens hem de fer forts, estar més units que mai. Per això ens cal el VINCLE fort de la CONFIANÇA , que ja havíem sembrat en cursos anteriors i que vam conrear durant el confinament!
c. Les pors i les inquietuds es redueixen només si es pot parlar d’elles.
d. Per crear el VINCLE cal presencialitat. Com sigui, i començant per les famílies més vulnerables, cal veure’s amb les famílies (al centre, a la porta o fora) i poder establir els primers contactes d’aquest curs sobre bases segures.
e. Mantenir el vincle entre escola i famílies sense presencialitat és possible, ho hem demostrat en confinament. Cal temps per dedicar a les relacions, honestedat en els missatges i practicar la voluntat d’entesa.

3. ACTIVAR-NOS EN MODE “ESCOLTA ACTIVA” PER SER SALVAR LA DISTÀNCIA DE LA NO PRESENCIALITAT
a. L’escolta activa no és fàcil, però és la millor aliada davant les inquietuds i adversitats. Suposa: Apropar-nos (sense perjudicis), Escoltar (els sentiments, sobretot!), Dialogar amb paciència, i Parlar amb Assertivitat.
b. L’equip directiu ha de ser l’impulsor incansable d’aquest estil d’escolta amb l’equip educatiu del centre, amb les famílies i amb els agents de l’entorn.
c. La junta de la AFA ha de ser la impulsora incansable d’aquest estil d’escolta amb totes les famílies del centre.

4. DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA COMUNICATIVA ÀGIL
a. Treballar a fons la capacitat per escoltar els contratemps: Aprendre d’exemples com les aules hospitalàries, que treballen amb l’imprevist quotidià, i s’ajusten perquè el seu objectiu s’adapti però no desaparegui. I també dels delegats de riscos laborals, que són estratègics a localitzar llocs “on prendre mal”, per tan en preveure on cal posar més atenció.
b. Tenir previstos els canals i recursos comunicatius escola/famílies per facilitar la rapidesa, concreció i màxima difusió de les comunicacions.
c. Prioritzar l’escolta de qüestions relacionals (entre famílies i docents) no només referides a temes sanitaris, a neguits i inquietuds.

5. CAPITALITZAR ELS APRENENTATGES QUE DOCENTS I FAMÍLIES HEM FET DURANT EL CONFINAMENT
a. Famílies:
Han estat col·laboradors necessaris per els aprenentatges dels fills.
Han vist els seus fills en rol d’aprenents, i s’han confrontat amb la dificultat d’acompanyar-los en els hàbits i motivar-los en el seu procés d’aprenentatge.
S’han adonat de la importància de llegir i entendre les instruccions, orientacions, activitats d’aprenentatge, exercicis…
Han desenvolupat entorns i condicions d’ajuda mútua domèstica.
b. Docents: Han desenvolupat habitats telemàtiques, s’han organitzat amb eficàcia, han trobat la manera d’accedir a gairebé totes les famílies i a tots els alumnes.
c. Aprofitar i incorporar aquests aprenentatges com a eines i recursos per aquest nou curs: Recollint bones pràctiques, difonent-les entre docents i famílies, incorporant-les al Pla de contingència.

6. ACOLLIR ELS CANVIS (pla de contingència) QUE GENERIN BENEFICIS PERMANENTS
a. Viure el pla de contingència com una oportunitat per consolidar una nova manera de relacionar-nos amb les famílies: Elaborar un Pla de Comunicació del centre, per exemple.
b. Pensar noves i diferents formes de fer que les famílies puguin participar del projecte magnet amb el partner, que es puguin canalitzar telemàticament.
b.1. Potser per grups de famílies que es puguin ajudar entre elles a seguir les informacions i reunions.
b.2. Potser fent grups mixtes alumnes/famílies
c. Preveure temps(dedicació de docents) i recursos especialment per si hi ha grups en quarantena o nous confinaments?
d. Animar i acompanyar canvis en l’AFA per facilitar l’accés a totes les famílies del centre i a les propostes del partner.

7. PRACTICAR LA CURA DE PROXIMITAT
a. Apaivagar temors amb tendresa i il·lusions
b. Practicar l’aprofitament estratègic de les trobades virtuals entre família/escola (capitalitzant els recursos i canals generats durant el confinament) per reforçar el vincle família/escola (Per exemple: enviar seqüències d’imatges o vídeos dels processos d’aprenentatge fets al centre; dedicar un temps de les trobades virtuals a interessar-nos els uns pels altres…)
c. Formar-se per tenir més capacitat d’escolta activa i diàlegs assertius (Veure els 3 vídeos breus i comentar-los en equip)
d. Posar en valor i practicar la cultura de la cura.

Autora: Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga especialitzada en famílies, parentalitat, relació famílies/escola, formació de docents, pares i mares, #FamíliesiMestres #EntendrensxEducar #de0aPantallesRES i protecció de la petita infància entre d’altres.

Podeu consultar la infografia relacionada:
Orientacions per reforçar el vincle amb les famílies

Vincle famíles en temps de covid

Per a saber-ne més:

Pla formatiu vinculat a la covid per a l’inici del curs escolar: Mòdul 6. Relació famílies i escola Anna Ramis
Un nou vincle família-escola Dolors Queralt
Com crear ponts de co-responsabilitat amb les famílies? Anna Ramis
Sense les famílies i la comunitat no es pot fer una bona escola Jordi Collet
Familia i escola: clau de l’exit educatiu? #AulaBofill
Les famílies en l’educació: més veu, però sobretot més igualitària Marta Comas

3 vídeos breus sobre ASSERTIVITAT
Comunicar-se assertivament
Resolució positiva conflictes: Assertivitat PAEdu 4
Qué es la asertividad y para qué sirve. Laura Rojas-Marcos, psicòloga

3 videos sobre ESCOLTA ACTIVA

Victor Küppers: Por qué es tan importante aprender a escuchar
Escucha Activa – Ejemplo 2 (CETEM2U2MM)
Carles Capdevila parla als educadors de les escoles Vedruna. Girona