Oberta la convocatòria del programa Magnet per al curs 2020-21

Tags
 • aliances magnet
 • nova convocatòria
Nova convocatòria Magnet

Sou un centre educatiu amb ganes d’iniciar un projecte de transformació educativa que al mateix temps afavoreixi una escolarització més equilibrada? El programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” ha obert nova convocatòria per al curs 2020-21 en el marc de la convocatòria de programes d’innovació del Departament d’Educació. Us convidem a consultar les bases de participació i els requisits que es demanen i, si el vostre centre s’ajusta al perfil, us animen a presentar-vos-hi.

El programa Magnet promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució de referència en un camp del coneixement específic. Aquesta aliança ha de permetre el desenvolupament d’un projecte educatiu innovador i de qualitat, i que es converteixi en referència en el territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa.

El programa s’adreça als centres públics amb una composició social desequilibrada respecte al territori de referència, i que compten amb un equip docent compromès amb el canvi i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació. El programa està impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB amb la col·laboració dels Ajuntaments.

Passos que cal seguir per a accedir a la convocatòria magnet per al curs 2020-2021:

 1. Consulteu la finalitat, els objectius, dels destinataris i els requisits del programa per verificar que el vostre centre compleix el perfil per presentar-se a la convocatòria.
 2. Compartiu amb tot l’equip directiu i amb el claustre si considereu que aquest programa encaixa amb les necessitats del vostre centre i si esteu disposats a assumir els compromisos que comporta.
 3. Prepareu el vostre pre-projecte seguint aquest model.
 4. Prepareu la sol·licitud, juntament amb el document de compromís i el pre-projecte. Els haureu de fer arribar al Departament d’Educació mitjançant l’eValisa en el moment en que es reobri la convocatòria general de programes d’innovació dels Departament d’Educació. Haureu d’adjuntar també l’acta de l’aprovació del pre-projecte per part del claustre i del Consell Escolar.

Calendari de la convocatòria magnet:

 • Presentació de candidatures via eValisa: 31 de juliol de 2020.
 • Publicació de la llista provisional de centres admesos i exclosos a la present convocatòria: 15 de setembre de 2020.
 • Publicació dels centres pre-seleccionats: 20 d’octubre de 2020.
 • Acompanyament als centres per a l’elaboració dels seus projectes Magnet definitius i recerca d’institució partner: primer quadrimestre del curs 2020-2021 primer trimestre.
 • Els centres admesos al programa Magnet inicien el seu projecte: febrer de 2021.

Requisits de participació

Per formar part del Programa els centres educatius públics han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Ser un centre que tingui una composició social desequilibrada respecte a la zona de referència (entre un 20 i un 30% d’alumnat d’origen immigrat i/o un 10% de beques de menjador per sobre de la mitjana de la seva zona) i no sobrepassa el 70% d’alumnat d’origen immigrat (fill de pare i mare d’origen immigrat) i/o d’ètnia gitana.
 • Tenir evidències de l’existència de famílies en l’entorn del centre susceptibles de ser atretes però que opten per altres centres.
 • Presentar el pre-projecte seguint el model de la present convocatòria.
 • Presentar l’acta de l’aprovació del pre-projecte per part del claustre.

Compromisos per als centres

Els centres educatius públics que es presentin a la present convocatòria, i siguin pre-seleccionats, es comprometen al llarg del primer trimestre del curs 2020-2021 a:

 • Participar de les sessions informatives i de formació proposades per la coordinació del programa per tal d’elaborar el projecte definitiu i prendre els acords i compromisos per part de l’equip directiu i el claustre.
 • Realitzar una sessió de Consell escolar on s’aprovi el projecte Magnet.
 • Aconseguir el compromís de l’Ajuntament.

Els centres educatius públics que siguin seleccionats a la present convocatòria es comprometen a partir del febrer de 2021 a:

 • Constituir un equip motor que sigui tan representatiu com es pugui de Claustre, amb un mínim del 20% dels seus membres a més de l’equip directiu.
 • Desenvolupar el projecte d’innovació al llarg de 4 cursos, concretant aquest projecte en un pla d’acció anual.
 • Implicar l’equip docent en tot el procés i a desenvolupar experiències d’aula i de centre i garantir una participació de més del 80% del claustre en les activitats formatives.
 • No planificar altres formacions intensives que afectin a tot l’equip docent del centre durant els quatre anys del programa.
 • Organitzar el centre per facilitar que hi hagi espais i temps de reflexió i planificació de l’equip docent, tant de forma individual com col·lectiva.
 • Vetllar per la continuïtat del projecte i de l’equip docent implicat en la mesura que la normativa vigent o permeti
 • Desenvolupar noves estratègies per donar a conèixer el centre al seu entorn.
 • Facilitar les dades i informació necessària per al seguiment i l’avaluació del projecte junt amb la inspecció educativa.
 • Presentar una breu memòria al final de cada curs escolar i una memòria final després dels 3 anys del projecte d’innovació, amb els reptes per la consolidació del projecte.
 • Documentar pràctiques de referència com a instrument de reflexió interna i amb la finalitat de transferir coneixement a altres centres educatius.
 • Participar en les activitats organitzades per als centres Magnet (jornada formació equips motor, jornada anual d’intercanvi d’experiències magnet, …) per tal de compartir metodologies i generar coneixement.