Material de la persona [trans]formadora

Tags
 • persones formadores
Transformació DV

El Material de la persona [trans]formadora és una eina per guiar i orientar la tasca dels formadors i formadores, que tenen un rol estratègic en la transformació dels centres educatius magnet, en aliança amb institucions d’excel·lència. A través de la seva intervenció, es creen vincles entre el partner i el centre, potenciant les relacions interpersonals i relacionant el centre amb els eixos estratègics Magnet.

Què hi podeu trobar?

 • Què és el programa Magnet
 • Perfil del formador Magnet
 • Funcions i tasques
 • Procés Magnet
 • Principis metodològics
 • El centre, una organització basada en l’aprenentatge
 • Recursos
 • Full d’estil 01. El valor educatiu de comunicar el projecte treballat: una forma d’aprendre de l’experiència
 • Full d’estil 02. Com fer que l’alumnat sigui al centre de l’aprenentatge?
 • Full d’estil 03. Que l’alumnat progressi en les seves representacions sobre el món implica educar la mirada, ampliar el seu repertori de modalitats de representació i fomentar un esperit atrevit, inquiet, indagador
 • Full d’estil 04. Com ajudem a que els mestres i el professorat reconeguin les idees, maneres de fer i els valors de l’alumnat i els donin el seu lloc en el procés d’aprenentatge?
 • Full d’estil 05. Avaluar més i qualificar menys: cap a una avaluació més: formativa, col·legiada, qualitativa, competencial, autèntica, transversal, objectiva, equitativa
 • Full d’estil 06. El valor que té documentar per a una comunitat de pràctica reflexiva
Descarrega-te’l