Magnet, deu anys d’aliances que capgiren la segregació escolar

Tags
  • aliances magnet
Magnet 10 anys web

La primera dècada del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” ha constatat que revertir la segregació escolar és possible amb el compromís de tots els agents implicats: equips directius, claustres, institucions partner, persones formadores, alumnat, famílies i Administracions local i educativa.

Equips docents compromesos i disposats a treballar per la qualitat i l’equitat educativa, formadors que ho acompanyen, institucions d’excel·lència que transfereixen el seu coneixement, famílies que acullen la diversitat com un tret de riquesa del centre que escullen, Administracions local i educativa que vetllen per una escolarització equilibrada… tot això són les aliances Magnet.

El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu celebra deu anys de transformació i equitat educatives. Una dècada plena de fites històriques com la signatura del Pacte contra la segregació escolar, impulsat pel Síndic de Greuges el 2019, o el Decret d’admissions el 2021, que han contribuït a una escolarització més equilibrada al nostre país.

Tanmateix, aquesta trajectòria ens ha permès constatar que per revertir la segregació escolar cal el ferm compromís de tots i cadascun dels diferents actors: El seu compromís, propòsit, entusiasme, constància i treball en equip, han fet possible arribar a la primera dècada Magnet celebrant els èxits del programa. Queda camí per recórrer, però Magnet és un programa catalitzador del canvi, un programa que aprèn i que, any rere any, va afinant les estratègies i accions per contribuir en aquest repte compartit.

Les aliances Magnet: innovació i equitat

El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu acompanya centres educatius en el desenvolupament d’un projecte transformador en aliança amb una institució d’excel·lència. Aquesta col·laboració permet a l’escola o institut desenvolupar un projecte educatiu innovador o de qualitat, un projecte atractiu que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per a la comunitat educativa.

El projecte s’acompanya del desplegament intensiu de mesures proactives d’escolarització equilibrada i d’informació a les famílies per part de les Administracions local i educativa. Magnet és un programa que busca maximitzar el desenvolupament de les mesures que permet la normativa, i que s’adapta al context de cada territori per tal d’aconseguir revertir la segregació.

Magnet, un programa d’èxit

Magnet és un programa mobilitzador i catalizador del canvi i l’anàlisi de les dades permet afirmar que és un programa d’èxit, ja que 9 de cada 10 centres participants experimenten un reequilibri de la seva composició social respecte a la situació prèvia a l’entrada al programa, sobretot a educació infantil i/o 1r d’ESO.

Principals impactes*

  • Un 85 % dels centres Magnet han augmentat les peticions respecte a la situació prèvia a l’inici del programa.
  • 2 de cada 3 centres Magnet reben, ara, més primeres peticions que la mitjana dels centres del seu entorn.
  • Més d’una setena part dels centres Magnet han reduït la proporció de vacants respecte al seu entorn.
  • Set de cada deu centres Magnet reben avui una menor proporció de matrícula viva que abans del programa.
  • Un 86% dels centres Magnet han aconseguit equilibrar la composició del seu centre respecte al seu entorn.
  • La meitat dels centres Magnet ja atreuen a més famílies amb estudis superiors que a l’inici del programa.

* dades del curs 2022-23

Les dades ens indiquen que les dinàmiques d’escolarització estan canviant i que els centres es van equilibrant amb el seu entorn, però també veiem un grau de satisfacció molt alt per part dels equips docents pel que fa al seu procés intern de transformació educativa i per l’acompanyament que ofereix el programa, com ho expliquen deu direccions de centres magnet en el vídeo 10 anys Magnet, 10 experiències de transformació educativa

Celebrem deu anys de transformació i equitat educatives

Visibilitzar els protagonistes dels processos de canvi i compartir els impactes del programa van ser els dos eixos de la jornada per celebrar la primera dècada Magnet, que va tenir lloc el 5 de març a la seu del COAC.

Conxita Gimeno, directora de l’Escola Montessori (Rubí), Josep Samitier, director de l’IBEC en aliança amb l’Escola Gayarre (Barcelona), Mireia Alegret, família de l’Escola Saavedra (Tarragona) i Carme Pallès, cap de Planificació i Escolarització de l’Ajuntament de Sabadell van compartir els processos de canvi que ha suposat el programa transformant escoles, exercitant el compromís social de les institucions, atraient famílies i mobilitzant municipis.

El reequilibri de la composició social de l’alumnat del centre, l’increment de la demanda, la protecció enfront la matrícula viva i el desenvolupament de les mesures d’escolarització equilibrada són alguns dels impactes més significatius del programa que va compartir Lluís Parcerisa, autor, juntament amb Alejandro Montes, de l’informe “Les aliances Magnet: escenaris, condicions i possibilitats per combatre la segregació”. La celebració també va ser un moment per reivindicar que perquè Magnet funcioni calen mesures optimes d’escolarització equilibrada i mesures de protecció, tal com va explicar María Segurola, cap del projecte DeSegregAcció a la Fundació Bofill.

Les veus que es van sentir durant la celebració dels deu anys del programa, resumits en aquest vídeo de 6 minuts, ho van fer en representació dels 2.250 docents de 41 centres educatius que han aplegat més de 12.000 alumnes, 44 persones formadores i 44 institucions d’excel·lència de 24 municipis. L’etiqueta #10AnysMagnet recull els testimonis de molts dels actors que comparteixen la seva experiència i expliquen el seu pas pel programa. Us convidem a fer-li una ullada i també a compartir la vostra experiència magnet!

Malgrat els èxits assolits al llarg d’aquests deu anys, queden encara reptes pendents per garantir que l’escolarització equilibrada sigui una realitat als centres educatius del nostres país. Equilibrar la distribució de matrícula viva, ajustar l’oferta de places escolars a la preinscripció per evitar que quedin vacants en els centres amb més complexitat o garantir l’estabilitat de plantilles docents per consolidar el projecte de centre són algunes de les mesures que caldria seguir implementant per revertir la segregació i afavorir la cohesió social, l’equitat educativa i la millora de l’educació del nostre país.