Informe ‘Les aliances magnet, innovació per combatre la segregació escolar’

Tags
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
imatge informe avaluació magnet

Quins impactes té el programa Magnet en la millora de la composició social de les escoles? Com s’enfronten els centres a un procés d’innovació com el que implica Magnet? Quins són els principals elements catalitzadors del canvi?

L’informe Les aliances Magnet: innovació per combatre la segregació escolar, elaborat per Aina Tarabini (directora), Alejandro Montes i Lluís Parcerisarecull les principals conclusions de l’avaluació de la fase pilot del programa Magnet a Catalunya i posa de manifest que la segregació escolar es pot combatre a partir d’una acció política sistèmica i multidimensional que permeti fer-hi front de forma estructural.

El programa es va pilotar entre 2012 i 2017, amb l’objectiu de combatre la segregació escolar a partir d’accions focalitzades orientades a transformar la metodologia dels centres, augmentar la corresponsabilitat educativa i a promoure unes condicions d’escolarització equilibrades al territori.

L’informe presenta els resultats de l’avaluació dels impactes del programa en els cinc centres que van participar en la fase pilot. L’avaluació ha combinat diferents tècniques d’investigació qualitatives i quantitatives per tal d’analitzar els factors que han facilitat i/o dificultat l’assoliment de canvis interns i externs esperats, així com també per identificar els principals impactes generats pel programa.

Descarrega l’informe