L’equip de formació magnet: una peça clau del programa – David Vilalta

Tags
  • aliances magnet
  • cullell
  • maragall
  • masip
  • sabaté
  • vilalta
Equip formadors Magnet

Acompanyar un centre Magnet és una tasca complexa. Requereix: habilitats socials, resiliència, cert nivell d’expertesa en el coneixement del camp del partner, expertesa didàctica, experiència d’aula i de centre, visió estratègica, capacitat de refer allò que s’ha planificat, tenir presència sense generar dependències, humilitat …

La persona formadora, en col·laboració amb el partner, l’equip directiu del centre, el claustre i, en el seu cas, l’equip impulsor fan un vestit a mida per al centre. Un vestit que té el propòsit de generar un canvi profund, com a condició necessària perquè el centre sigui desitjat i així aconseguir l’objectiu principal del programa, que és atraure famílies que permetin un equilibri en la seva composició.

Tot i que el punt de partida és el reconeixement dels valors i el saber fer de cada centre, Magnet orienta l’acompanyament a partir dels quatre eixos estratègics:

  • La incorporació del coneixement de la institució al dia a dia del centre des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge.
  • Una organització de centre que facilita que l’equip educatiu esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva.
  • La consideració de l’aprenentatge com a processos d’indagació que comporten: fer-pensar-comunicar.
  • La implicació de les famílies, la comunicació externa del projecte del centre al seu entorn i la recerca d’aliances.

La complexitat de la tasca de la persona formadora Magnet es troba en el fet que la seva intervenció ha de teixir vincles entre les diverses relacions dialògiques: a) la relació partner i centre, b) la relació entre el centre i els eixos estratègics Magnet, c) les relacions interpersonals.

Fa pocs dies un formador expressava aquesta complexitat de la següent manera:

“Com a experiència personal us he de dir que ha estat com navegar en un vaixell… De bon començament dins una tempesta, amb dificultats per trobar el rumb! A força de navegar, amb l’ajut dels mariners experts, el mareig  i el cap-rodo han anat passant…Una gran experiència!”

L’acompanyament del personal formador Magnet es basa en el diàleg, l’escolta atenta i els propòsits del programa. Se cerca intencionalment que les formes i el fons d’aquest acompanyament siguin coherents i semblants a com s’espera que cada persona formadora intervingui. És per això que els temes que es tracten i les formes com es tracten surten de les necessitats i les experteses dels mateixos formadors. Ara bé, l’acompanyament no s’acaba aquí, ja que la seva missió és aportar aprenentatge. Com ho fa?

Les persones formadores magnet es reuneixen assíduament. El passat dimecres 11 de juliol van dedicar tot el dia a aprofundir sobre els principis metodològics Magnet i com generar comunitats de pràctica reflexiva.

En Frank Sabaté va fer viure una dinàmica maker. La Maria Masip i en David Vilalta van fer d’observadors. Posteriorment, després d’un merescut esmorzar, els observadors van presentar un informe com a porta d’entrada a un debat que tenia com a objectiu inspirar-nos els uns als altres sobre els principis metodològics Magnet, a partir de la pregunta: “Com a persona formadora, quins reptes em suposa per a la meva intervenció en el centre l’experiència viscuda avui?”

Posteriorment, en Pep Cullell va presentar els materials de la Fundació Jaume Bofill pensats per planificar sobre personalització dels aprenentatges.

A la tarda, vam escoltar l’experiència de l’escola pública Joan Maragall de Rubí, de la mà de la Carme Oriol. La Carme ens va inspirar per conversar sobre la transferència de la formació a l’aula, i com la intervenció del formador Magnet pot fomentar que els equips educatius esdevinguin centres que aprenen a partir de la reflexió sobre les seves pràctiques.

Va ser un dia carregat d’aprenentatges i emocions en què el “tempus fugit” sense adonar-nos. Una vegada més, el secret de viure una experiència rigorosa, profunda i plaent va ser l’alineament entre la planificació i l’expertesa d’un grup humà heterogeni que comparteix l’interès d’aprofundir i generar nous significats sobre Magnet.

David Vilalta

Coordinador d’activitats formatives del programa Magnet