Què poden fer els ajuntaments per combatre la segregació escolar?

Tags
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
  • tarabini
Segregació_jornada_Bofill_Palau Robert

La Fundció Jaume Bofill  organitza el debat “Liderar l’equitat educativa: Què poden fer els ajuntaments per combatre la segregació escolar?”, el dia 15 de gener de 2019, a les 17.30 hores, al Palau Robert de Barcelona. L’acte comptarà amb la participació de Xavier Bonal i Joan Cuevas, que desgranaran amb detall el document Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat, publicat per la Fundació Jaume Bofill, que planteja 17 propostes de política municipal concretes i efectives.  També hi intervindrà Aina Tarabini, que farà un balanç del programa Magnet, des de la perspectiva de la segregació escolar. 

L’acte pretén donar resposta a preguntes clau al voltant de quin ha de ser el paper dels municipis en el combat contra la segregació:

  • Què poden fer exactament els ajuntaments per combatre la segregació? Què és el que ja s’està fent des del món municipal? Quines potencialitats i quins obstacles hi ha en el combat contra la segregació a nivell local?
  • Poden els centres educatius, per si sols, combatre la segregació escolar? Quines condicions necessiten per poder fer-ho? Quines són les principals dificultats de la col·laboració entre institucions pel que fa al combat de la segregació?
  • Quines polítiques cal potenciar a nivell nacional per combatre més i millor la segregació? Quins reptes tenim a nivell de sistema educatiu en aquest àmbit?

 

L’amenaça dels alts nivells de segregació

Segons dades recollides en l’informe “Mézclate conmigo” publicat per Save the Children Catalunya es trobaria entre els 10 països amb més segregació dins la Unió Europea amb dades de l’any 2015. Una situació que, tal i com assenyala l’informe del síndic de greuges de 2016, en els darrers 15 anys s’ha mantingut o ha incrementat. 

Durant les últimes dues dècades s’han multiplicat els estudis que demostren que la segregació escolar és negativa per al país i per als municipis. Segons anàlisis realitzades a partir de PISA permeten constatar que els països que milloren més el rendiment escolar de l’alumnat de quinze anys són aquells que han estat capaços de convertir les seves xarxes escolars en més inclusives. 

 

Reduir la segregació escolar és possible 

Cada vegada son més els municipis que assumeixen un rol actiu en la millora educativa i la reducció de la segregació. Diferents experiències demostren que aquest rol proactiu dels Ajuntaments és decisiu per ajuntar esforços de diferents institucions i liderar una estratègia contra la segregació que sigui efectiva. Per aquesta raó, la Fundació Jaume Bofill ha publicat el document Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat,  elaborat per Xavier Bonal i Joan Cuevas, que repassa les causes de la segregació i les conseqüències de no abordar la problemàtica. També detalla fins a 17 propostes concretes i efectives que es poden desenvolupar des dels municipis. 

L’acte del 12 de desembre també inclourà un debat, moderat per Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, amb la participació de Ignasi García Plata, director general de Professorat i Personal de Centres Públics (Departament d’Ensenyament); Conxita Gimeno, directora de l’Escola Montessori de Rubí (Centre Magnet) i Lluis Carol, cap de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. L’objectiu serà respondre preguntes clau com: Fins a quin punt un centre educatiu pot combatre la segregació per ell mateix? Què és pot fer a nivell municipal? Què és el que ja fan bé molts municipis? Què més es pot fer? Quines potencialitats hi ha i quins són els obstacles? Quines polítiques cal potenciar a nivell nacional per combatre més i millor la segregació?

L’accés a l’acte és lliure i gratuït, amb inscripció prèvia. El debat es podrà seguir en directe per streaming i també via Twitter amb el hashtag #segregacióescolar.

Inscriu-t’hi