Com millorar la comunicació externa del nostre projecte?

Tags
  • aliances magnet

La comunicació als centres educatius Magnet és un element clau per al desenvolupament del projecte d’innovació.

Ha de tenir un dinamisme imprescindible, transversal i que es dóna en diversos àmbits i a diversos nivells:

  • En els processos d’aprenentatge cada alumne ha de ser capaç de comunicar i exposar amb qualitat les seves idees, què ha après i amb quin procés ha construït els coneixements.
  • En el desenvolupament del partenariat amb la institució, ambdues parts han de tenir una relació comunicativa fluida permanent.
  • Per a la implementació del projecte, la introducció dels canvis metodològics i la implicació dels membres de l’escola o l’institut cal afavorir els processos comunicatius entre l’equip directiu i el claustre, entre els membres de l’equip docent i entre el centre i les famílies.
  • Per compartir amb l’entorn el projecte d’innovació, i fer que les famílies de l’entorn i el veïnat sàpiguen com treballa el centre i vulguin portar-hi els fills. Per assolir aquesta fita, l’elaboració i la posada en pràctica d’un pla de comunicació resulta imprescindible.

En aquest document es donen algunes pistes per elaborar un pla de comunicació del centre educatiu, centrant-se en la comunicació externa del projecte de centre.

Aquest capítol forma part del llibre Aliances per a l’èxit educatiu: Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet, que és un recull d’orientacions, idees i exemples a partir de l’experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.

Descarrega el pdf.