Com aprofitar al màxim les possibilitats dels partenariats educatius?

Tags
  • aliances magnet

El programa Magnet proposa una relació de partenariat entre un centre educatiu i una institució de referència en un àmbit de coneixement. Mitjançant l’aliança es pretén assolir un objectiu fonamental: desplegar un projecte educatiu de qualitat que sigui atractiu per a les famílies, que esdevingui un referent en el territori i, al mateix temps, que contribueixi a millorar l’èxit acadèmic de l’alumnat.

A partir d’un eix vertebrador relacionat amb l’àmbit de coneixement de la institució s’articula i es desenvolupa un projecte d’innovació compartit.

És per això que ambdues parts han de col·laborar, establir els acords i realitzar les accions necessàries per impulsar el projecte.

Només és possible portar a la pràctica una iniciativa educativa d’aquestes característiques de forma cooperativa; per tant, resulta imprescindible construir un vincle sòlid i propiciar una relació fluida entre les dues parts.

Aquest capítol forma part del llibre Aliances per a l’èxit educatiu: Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet , que és un recull d’orientacions, idees i exemples a partir de l’experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.

Descarrega el PDF.