Orientacions per desenvolupar un projecte magnet

Tags
  • aliances magnet
Guia Magnet

Aquest llibre és un recull d’orientacions, idees i exemples a partir de l’experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.Un programa que acompanya els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte innovador en aliança amb una institució d’excel·lència en un camp de coneixement específic.

Es tracta d’un document amb propostes relacionades amb  4 dimensions: l’aliança  amb la institució partner, la posada en pràctica d’uns principis metodològics que permetin que l’alumnat adquireixi les competències necessàries en el món d’avui, els canvis organitzatius necessaris al servei de l’aprenentatge, i les estratègies i eines de comunicació del projecte de centre.

Aquest material està editat en català i en castellà.

Descarrega el pdf de la Guia Magnet en català. Descarrega el pdf de la Guia Magnet en castellà.