El basilisk lizard entra a les aules Magnet

Tags
  • aliances magnet
  • equips impulsors
El basilisk lizard entra a les aules Magnet

Els docents dels equips impulsors Magnet van viure una situació d’ensenyament i aprenentatge a la sessió de formació que va impartir David Vilalta.

Viure una situació d’aprenentatge basada en la indagació, la interacció dialògica i la  comprensió de la realitat, d’un mateix i dels altres, per extreure algunes característiques vinculades a un model didàctic socioconstructivista i al currículum competencial. Aquesta va ser la premissa i el missatge que van rebre els docents dels equips impulsors Magnet al convocar-los en una sessió de formació amb la intenció d’avançar en la reflexió sobre el FER, PENSAR i COMUNICAR.

Aquesta sessió, planificada i duta a terme pel David Vilalta Murillo el 26 de febrer tenia el propòsit de fer viure una situació  d’ensenyament i aprenentatge entre el professorat  assistent per després ser reflexionada. D’aquesta reflexió s’esperava que els participants conversessin, reflexionessin i s’inspiressin per tal de  transferir quelcom als claustres de les escoles i instituts on treballen.

Ens posem en context: En un primer moment ens imaginem una sortida al bosc en que hem observat uns sabaters amb el nostre alumnat. Un cop situats proposem veure un vídeo del Basilisk Lizard que dona per a conversar, pensar i compartir les idees pròpies de cada un de nosaltres: com és que pot caminar un llangardaix sobre l’aigua? Podem extreure alguna conclusió, alguna regularitat o coneixement?

Pensar primer individualment, cercar explicacions i preguntes que després podem compartir. Sols però no aïllats, on cadascú genera un document sobre el que s’imagina. Es fa una exposició amb aquests documents i es demana que tothom vagi a cercar algun document que el sorprengui o, potser, algú que tingui les mateixes idees. Es creen petits grups que gestionen les seves idees per presentar un model al gran grup.

Conversar i contrastar models, idees, exemples i situacions comparables. Fer hipòtesis i identificar variables, pensar i dur a terme experiments… i construir explicacions i prototips que ens permetin explicar les nostres idees, contrastar-les amb les dels altres, compartir i escoltar…

Durant dues hores, treballant sobre un sistema real i complex a la vegada, on hem construït a l’aula un context d’aprenentatge molt ric que ens ha deixat espai per a escriure, dibuixar, esquematitzar, parlar, escoltar, construir… i on ens han fet falta conceptes com la tensió superficial, el principi d’Arquímedes, l’estructura microscòpica de l’aigua, les propietats dels materials, la pressió, la velocitat, l’evolució, característiques de l’ésser viu com la seva estructura esquelètica, l’edat, la impermeabilitat de les seves escates fins i tot el sistema nerviós que l’alerta de perills …

En Xavi Geis i la Sílvia Zurita, coordinadors Magnet, van fer el paper d’observadors durant tot el procés, i amb la seva mirada “externa”, però propera a l’hora, van poder analitzar els continguts, les dinàmiques, les sinèrgies i els sabers que van anar emergint al llarg de la sessió. Al final del procés, van dedicar una estona a fer evidents els moments clau i provocar la reflexió sobre el context d’aula que cerquem per generar un aprenentatge de qualitat i connectat amb l’entorn. Finalment es van generar converses reguladores per tal d’avaluar el ritme i el contingut de la sessió, i per aprofundir sobre els principis metodològics Magnet. En aquest sentit, el rol del mestre/professor en aquestes situacions d’aprenentatge i la mirada cap a l’avaluació competencial van ser elements centrals d’aquesta conversa final.

La sessió va ser molt ben valorada pels assistents!!! No us perdeu la propera trobada amb els equips impulsors magnet: dimecres 13 de maig.

Autors: Xavi Geis amb la col·laboració de David Vilalta