Construint el partenariat: Les bases d’una aliança

Tags
  • partners
partenariat magnet

El programa Magnet proposa una relació de partenariat entre un centre educatiu i una institució de referència en un àmbit de coneixement. L’aliança té com a objectiu fonamental: desplegar un projecte educatiu de qualitat que sigui atractiu per a les famílies, que esdevingui un referent en el territori i, al mateix temps, que contribueixi a millorar l’èxit educatiu de l’alumnat.

A partir d’un eix vertebrador relacionat amb l’àmbit de coneixement de la institució s’articula i es desenvolupa un projecte d’innovació compartit. És per això que ambdues parts han de col·laborar, establir els acords i realitzar les accions necessàries per impulsar el projecte. Només és possible portar a la pràctica una iniciativa educativa d’aquestes característiques de forma cooperativa; per tant, resulta imprescindible construir un vincle sòlid i propiciar una relació fluida entre les dues parts.

Les bases d’una aliança per construir el partenariat són compartir cultura, cercar-se i cuidar-se, co-crear activitats i afavorir la projecció. Hem elaborat una infografia per aprofundir en la creació del partenariat, que inclou alguns exemples de les aliances Magnet.

Descarrega-te-la Available in English