Com consolidar la transformació educativa?

Tags
  Transformació Educativa Màrius Martínez

  El programa magnet s’adreça a aquells centres educatius que tenen una composició social desequilibrada respecte al seu territori de referència, i que compten amb un equip docent compromès amb el canvi i amb motivació per desenvolupar projectes de transformació educativa. Per posar èmfasi en la tasca diària dels docents, en la força dels equips que tenen el canvi en les seves mans, malgrat els factors externs que poden facilitar o dificultar l’evolució del centre i el reequilibri de la composició social, Màrius Martínez, vicerector de Relacions Internacionals de la UAB, va oferir la conferència Jo formo part del canvi a prop de 1.000 docents magnet. Martínez els va compartir que el canvi només és possible amb la implicació de tota la comunitat educativa i va desgranar deu idees que els van interpel·lar a seguir avançant.

  1. Èmfasi en l’aprenentatge. L’aprenentatge és l’objectiu i la raó de qualsevol de les accions del centre. Per tant a l’aula ens hem de preguntar allò que estem fent, perquè i per a què ho estem fent.
  2. Èmfasi en la persona. L’alumnat, el claustre, les famílies són l’objecte primordial de l’atenció. Per transformar un centre cal posar les persones en primer lloc.
  3. L’inici del projecte. El canvi és exponencial i en el moment de màxim creixement, és quan hem de plantejar-nos què podem canviar i pensar en què podem millorar, és el moment en el que ens hem d’atrevir-se a somiar.
  4. El projecte, una versió del currículum. Cal preguntar-se com presentem les propostes i oportunitats d’aprenentatge i, si és necessari, cal deconstruir els continguts per a re-construir el currículum.
  5. Documentació educativa. És important documentar de forma breu, estructurada i compartida. Compartir el coneixement és el que farà que creiem com a centre i com a comunitat.
  6. Lideratge i participació. Fomentar diverses tipologies de lideratge: formal, informal, distribuït, col·laboratiu i emergent. Afavorir la participació dels docents, famílies i alumnat.
  7. Comunicació. La comunicació és un altre vector de canvi d’un centre que es transforma.
  8. El poder de les xarxes. Utilitzar els nodes per connectar-se amb altres grups, nivells, centres i territoris.
  9. Avaluació i seguiment. Per garantir la sostenibilitat dels projectes cal fer un seguiment per saber què funciona i poder-hi incorporar millores.
  10. Sostenibilitat. El centre s’ha de plantejar projectes que puguin tenir continuïtat.

  “Totes aquestes idees es poden aplicar en contextos macro, meso o macro”, va afirmar Martínez, que va afegir que cal que “el centre faci la transferència de les deu idees en nivells i contextos diferents”.

  Un altre aspecte rellevant és la continuïtat del projecte. El moment d’entrar a magnet és un moment d’incertesa i de canvi però després dels quatre anys nombrosos centres es pregunten: i ara què? I la resposta que va donar Martínez és “tornar a gestionar moments d’incertesa i seguir gestionant els canvis” a partir de deu ítems.

  1. La continuació del projecte. La pregunta després de quatre anys magnet és i ara què?
  2. El canvi és estructural. No canviem per assolir estabilitat, el canvi és permanent. Cal moure’s en el canvi mirant cap a l’exterior.
  3. Recordar i renovar els valors en la missió i visió. Cal tenir present els valors en els que se sustenta el nostre centre.
  4. Seguir buscant palanques. Cercar aquella motivació que ens va fer bellugar per seguir moviment.
  5. Els lideratges renovats, col·laboratius. Reforçar els lideratges col·laboratius, en els que molta gent aporta en un mateix projecte.
  6. El professorat en desenvolupament permanent.
  7. Tolerar l’excentricitat i convertir-la en una nova oportunitat.
  8. Estendre, renovar i mantenir la participació. La participació és l’energia per tirar endavant i mantenir qualsevol projecte.
  9. Avaluar per comprendre i millorar.
  10. A la comunitat cada persona compta. Tenir la mirada posada en la comunitat i no perdre de vista què estem fent i perquè ho fem.

  La conferència Jo formo part del canvi, es va celebrar el passat 28 de juny de 2021 en format virtual en el marc de la 7a Jornada Magnet, un espai de trobada, d’intercanvi i de reflexió.