Base d’orientació per a centres Magnet

Tags
  Base d'orientació per a centres magnet 2

  La Base d’orientació per a centres Magnet és una eina per valorar on estem i cap on va el centre i l’assessorament magnet. L’objectiu de l’eina és facilitar la planificació, per fer l’acció de forma autònoma i autoavaluar-se. És recomanable utilitzar-la a l’inici de l’aliança Magnet per conèixer on som, al llarg del curs per fer seguiment del procés i al final per avaluar-nos.

  L’objectiu de la base d’orientació no és assolir tots els ítems.  És important que cada centre i formador esculli aquells que s’ajustin més a seva realitat i al seu moment, ja que cada escola/institut evoluciona de diferent manera.

  Apartats

  • El projecte pedagògic del centre
  • L’organització de centre
  • L’estratègia comunicativa
  • El vincle amb el partner
  • El vincle amb la coordinació del programa
  • La formació
  • Visió compartidaNotes
  Descarrega-te-la