Avaluar per aprendre

Tags
  • actualitat
Sessió Avaluar per aprendre

Sense avaluació no hi ha aprenentatge? Com ens agradaria que ens avaluessin a nosaltres? Què volem que aprenguin els nostres alumnes i per a què? Aquestes són algunes de les preguntes que ens hem de formular si volem fer una avaluació que serveixi perquè els nostres alumnes aprenguin més i millor les competències necessàries per al segle XXI.

El passat 23 de març, l’equip de formadors magnet van celebrar una sessió de treball per aprofundir respecte l’avaluació, ja sigui en el marc de l’assessorament magnet com dins del context d’aula amb els projectes engegats. La Maria Ojuel i el Francesc Segura, coordinadors de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Educació, van preparar una sessió amb força preguntes obertes per permetre la conversa i ajudar a construir un significat cada vegada més ric i, en part, comú. Aquesta trobada ens va permetre començar a dibuixar i reflexionar sobre com abordar el tema de l’avaluació als assessoraments magnet i com ajudar cada claustre a tenir una mirada més crítica i focalitzada en l’aprenentatge dels alumnes i en el context d’aula.

Alguns dels aspectes que es van debatre i que cal tenir en compte a l’hora d’avaluar són:

  • L’avaluació ha de ser consensuada, s’ha de pactar amb la persona avaluada amb uns objectius definits abans.
  • Ha de partir del camí recorregut i ha de servir per definir el camí per seguir treballant: ha de servir per progressar.
  • Cal que combini espais individuals amb espais compartits: ha de generar un diàleg.
  • Cal generar un ambient de confiança, on la conversa sigui posible, però també ha d’interpel·lar per ajudar a avançar.
  • La mateixa activitat d’avaluació ha d’esdevenir una activitat competencial.
  • Vincular-ho més en el COM i el PERQUÈ ho faig i no només en els resultats, per veure el nivell de qualitat en allò que s’ha après.
  • És interessant que l’avaluació també sigui feta per o amb l’ajuda d’iguals.

També es va parlar de la importància dels indicadors i de la necessitat de repensar els informes d’avaluació. En aquest sentit, des de la Xarxa de Competències Bàsiques es va proposar a principi d’abril un debat a Twitter amb l’etiqueta #informesavaluacio. Us convidem a seguir aquest fil i a compartir amb tota la comunitat educativa la vostra mirada cap als informes.

Pel que fa al rol del formador magnet, per una banda pot ser el de fer viure als docents a nivell personal aquest tipus d’enfocament de l’avaluació, fer que en parlin a nivell de claustre per aprendre els uns dels altres i ajudar-los a fer el “relat” del seu procés d’avaluació.

Podeu consultar els recursos i materials sobre “Avaluar per aprendre” de la Xarxa de Competències Bàsiques.

També podeu recuperar el vídeo de la Neus Sanmartí, que sintetitza molt bé la importància d’aquest enfocament de l’avaluació.