Avaluar per aprendre, una reflexió de Neus Sanmartí

Tags
  • aliances magnet
  • escolarització equilibrada
  • sanmartí

Es pot aprendre sense avaluar? Quin paper té l’alumnat en el procés d’avaluació? Però al final els mestres hem de posar notes. És una contradicció? L’avaluació l’associem sempre a emocions negatives, a posar notes… És possible una altra avaluació?

Aquestes són algunes de les preguntes i reflexions sobre l’avaluació que en aquest vídeo respon Neus Sanmartí, profesora de la facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

Sanmartí dona algunes orientacions i propostes adreçades als centres educatius perquè desenvolupin una avaluació orientada a la millora dels aprenentatges.