Visites entre centres per millorar l’aprenentatge

Tags
    David Vilalta visites entre centres

    Preparar la recepció de visites al centre educatiu suposa, pel claustre que les organitza, un procés de reflexió profund. En relació amb els centres visitants, cal posar el focus en què les visites han d’estar al servei de l’aprenentatge a través de la pregunta: com aprèn l’alumnat? David Vilalta, formador Magnet que ha format part de l’equip de coordinació del programa, comparteix com les visites entre centres són una bona eina d’aprenentatge tant pel centre visitant com el receptor.

    Les visites entre centres
    Les visites tenen la intenció de fer emergir un seguit de pràctiques de referència. Quan un centre s’explica aprèn i quan visita es mobilitzen processos que tenen a veure amb la transmissió d’aprenentatges al propi equip com a inspiració per introduir millores. Acceptar que un centre pot aportar pràctiques de referència a un altre centre constitueix un element essencial per a l’aprenentatge i la transformació d’altres centres.