V Jornada d’intercanvi entre centres Magnet

Tags
  • jornada

Com cada any, amb el final de curs arriba la Jornada d’intercanvi Magnet, una trobada entre tots els centres que participen en el programa, que pretén ser un espai de formació, intercanvi i celebració de la feina feta. Enguany, se celebrarà el dia 26 de juny, de 9 a 14 hores, a l’institut Nicolau Copèrnic de Terrassa.

El programa Magnet va creixent, i s’ha passat dels 7 centres de la fase de pilotatge als 16 centres i les més de 300 persones que participaran en la propera jornada. En aquesta ocasió, s’organitzarà un Edcamp, una metodologia que permet que cadascú pugui aportar algun element per debatre i compartir amb la resta de docents.

La trobada d’enguany vol ser una iniciació al fet de trobar un espai comú d’aprenentatge sobre els quatres eixos estratègics del programa. Un espai on, partint de l’experiència reflexionada, tothom tingui coses a dir, a compartir, a posar a sobre de la taula respecte els quatre eixos estratègics Magnet:

  • Estratègies per tal d’incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge.
  • Estratègies organitzatives de centre que afavoreixin una major coherència i intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva.
  • Estratègies per generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-pensar-comunicar.
  • Estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el projecte del centre al seu entorn i cercar aliances.

 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA D’INTERCANVI ENTRE CENTRES MAGNET 2018

Dimarts, 26 de juny de  2018 

9:00 – 12:20 Edcamp dels centres Magnet

12:30 – 13:30 Conferència “Innovació per combatre la segregació escolar: els aprenentatges de l’experiència pilot Magnet”, a càrrec d’Aina Tarabini i un debat posterior.

13:30  – 14:00 Cloenda institucional.

Si participes en el programa Magnet, et pots inscriure a la jornada a través d’aquest formulari.