Tres centres educatius s’incorporen al programa Magnet

Tags
  Aliances magnet

  Tres centre educatius han iniciat aquest curs 2022-23 el primer any del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”:

  Els tres centres van ser seleccionats per la comissió de selecció del programa el curs passat, en que van participar de l’any 0 del projecte, una fase per validar que els centres tenen les condicions òptimes internes i externes per poder iniciar el seu projecte magnet el curs vinent. En aquesta fase, se’ls va fer un assessorament de 15 hores amb l’equip docent per tal d’elaborar una visió compartida a quatre anys vista, es va cercar la institució partner i la persona formadora que acompanyarà el centre en el desenvolupament del seu projecte, i es va realitzar un treball amb l’ajuntament i la inspecció educativa per garantir que en el municipi es despleguen les mesures d’escolarització equilibrada necessàries per l’èxit del programa.

  Els tres centres se sumen als 33 projectes que actualment ja formen part d’aquest programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Educació, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona.

  Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu
  El programa Magnet aplega 33 centres educatius amb un total de 10.168 alumnes i 1.107 docents de 20 municipis de tot Catalunya. El programa Magnet és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l’aliança amb una institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament competencial.

  Les institucions que hi participen són institucions capdavanteres en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.