Sis centres educatius es preparen per entrar a Magnet

Tags
  • aliances magnet
6 centres magnet p

Vic, Sant Feliu de Llobregat, Sant Cugat i Barcelona són els municipis dels sis centres educatius que s’estan preparant per a incorporar-se al programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu el proper curs 2024-2025. La comissió de selecció del programa ha escollit aquests centres educatius:

Escola Vic Centre, Vic

Escola Arquitecte Gaudí, Sant Feliu de Llobregat

Escola Joan Maragall, Sant Cugat

Escola Pare Poveda, Barcelona

Escola Rius i Taulet, Barcelona

Institut Lluís Vives, Barcelona

Un cop seleccionats, aquests centres entraran a l’any 0 del projecte, una fase per validar que els centres tenen les condicions òptimes internes i externes per poder iniciar el seu projecte magnet el curs vinent. En aquesta fase, es fa un assessorament de 15 hores amb l’equip docent per tal d’elaborar una visió compartida a quatre anys vista, es busca la institució partner i la persona formadora que acompanyaran el centre en el desenvolupament del seu projecte, i es fa un treball amb l’ajuntament i la inspecció educativa per garantir que en el municipi es despleguen les mesures d’escolarització equilibrada necessàries per l’èxit del programa. Si algun d’aquests aspectes no es pot concretar dins aquesta fase, caldrà esperar a incorporar aquest centre més endavant.

Els centres que finalment s’incorporin al programa, se sumaran als 41 centres educatius de 24 municipis de tot Catalunya que actualment ja formen part d’aquest programa impulsat pel Departament d’Educació, la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu
El programa Magnet aplega 41 centres educatius amb un total de 12.146 alumnes i 2.250 docents de 24 municipis de tot Catalunya. El programa Magnet és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l’aliança amb una institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament competencial.

Les institucions que hi participen són institucions capdavanteres en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.