Set centres educatius es preparen per entrar a Magnet

Tags
  • aliances magnet
  • convocatòria
7 centres convocatòria Magnet B31 p

La comissió de selecció del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu ha escollit set centres educatius, que s’estan preparant per a incorporar-se al programa el curs 2021-22:

Escola Rubió i Ors, Reus

Escola El Vallès, Terrassa

Escola Margalló, Castelldefels

Escola Ferreries, Tortosa

Escola Gabriel Castellà i Raich, Igualada

Institut Rocagrossa, Lloret de Mar

Institut La Serreta, Rubí

Un cop seleccionats, aquests centres han entrat a l’any 0 del projecte, una fase per validar que els centres tenen les condicions òptimes internes i externes per poder iniciar el seu projecte magnet el curs vinent. En aquesta fase, es fa un assessorament de 15 hores amb l’equip docent per tal d’elaborar una visió compartida a quatre anys vista, es busca la institució partner i la persona formadora que acompanyaran el centre en el desenvolupament del seu projecte, i es fa un treball amb l’ajuntament i la inspecció educativa per garantir que en el municipi es despleguen les mesures d’escolarització equilibrada necessàries per l’èxit del programa. Si algun d’aquests aspectes no es pot concretar dins aquesta fase, caldrà esperar a incorporar aquest centre més endavant.

Els centres que finalment s’incorporin al programa, se sumaran als 28 projectes que actualment ja formen part d’aquest programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Educació, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB , la Diputació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Convocatòria 2020-21
En aquesta convocatòria s’hi han presentat 25 centres educatius de diversos territoris, concretament: 8 del Vallès Occidental, 4 del Baix Llobregat, 4 de Tarragona, 2 de Catalunya Central, 2 de Barcelona comarques, 1 del Maresme-Vallès Oriental, 1 de Barcelona ciutat, 1 de Girona, 1 de Lleida i 1 de Terres de l’Ebre.

Els que no han estat seleccionats, en la majoria de casos, és perquè tenen uns condicionants que dificulten l’assoliment dels resultats esperats en un període de 4 anys. La comissió de selecció ha valorat que aquests centres necessiten un altre tipus d’acompanyament o bé la posada en marxa d’altres estratègies de planificació educativa territorial, tot i que no sempre es descarta una futura participació en el programa Magnet.