“Segregar també és una actitud personal”, Bintou Jarju

Tags
  • segregacio

“La segregació escolar és una realitat que malauradament vivim de forma quotidiana. Es tracta d’un fenomen complex i ampli que abasta diferents àmbits com la legislació, el color polític, la mirada educativa, l’estructura econòmica, el mercat laboral, el dret de l’habitatge i els valors personals i socials.” Bintou Jarju, assessora de llengua i cohesió social (LIC) del Departament d’Educació, reflexiona entorn de la responsabilitat educativa que suposa cuidar la identitat de l’alumnat.