Presentació de projectes a les famílies: tot un art!

Tags
  • aliances magnet
  • eines

La presentació dels projectes treballats a l’aula per part del alumnes a les seves famílies posa en valor la feina feta pels nois i noies, però alhora els proporciona habilitiats comunicatives.

L’Institut Moisès Broggi comparteix en aquest vídeo la seva experiència en aquestes presentacions a les famílies dels projectes desenvolupats al llarg del curs, que en el seu cas tenen l’art com a eix vertebrador. Com explicar els projectes? Com preparar les exposicions? Què aprenen els alumnes en aquest procés? Per què és important posar en comú i comunicar el que s’aprèn a l’aula?