Orientacions per reduir la segregació escolar

Tags
  • aliances magnet
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
Orientacions Desegregació b33

La segregació escolar és un dels majors problemes del sistema educatiu. Fa més de 20 anys que sabem de l’existència de desequilibris en la composició social dels centres educatius. Des de llavors, la recerca i les experiències municipals d’èxit han posat sobre la taula quins mecanismes funcionen per fer front al problema. El document s’ha elaborat a partir del seminari de la Fundació Bofill
celebrat el 16 de desembre de 2020.

Per a què serveix aquest document?
L’objectiu del document és donar orientacions clau per desplegar polítiques desegregadores a nivell municipal.

A qui va dirigit?
El document està especialment pensat per a lideratges polítics locals (regidors/es i/o alcaldes/esses) i directius dels Ajuntaments. També pot ser d’especial interès per a diferents persones involucrades en els processos d’escolarització: Inspecció, tècnics municipals, equips directius de centres educatius, AFAs, EAPs, o Serveis Socials.

Com s’ha fet?
El document concentra els principals continguts exposats durant el seminari web realitzat el 16 de desembre de 2020 i que portava per títol “Segregació escolar: quin és el problema i quines polítiques municipals funcionen”.

Quin problema s’aborda i quin contingut trobaràs?
La segregació escolar és un dels majors problemes del sistema educatiu. Fa més de 20 anys que sabem de l’existència de desequilibris en la composició social dels centres educatius. Des de llavors, la recerca i les experiències municipals d’èxit han posat sobre la taula quins mecanismes funcionen per fer front
al problema.

El present document fa un resum sintètic sobre què és la segregació escolar, quines conseqüències té, com ha evolucionat en els últims anys, quines polítiques són efectives segons la recerca, i aporta 2 exemples municipals concrets dels quals es poden extreure aprenentatges clau.

Descarrega’t el document