Orientacions per als reptes emocionals del curs 2020-2021

Tags
  • aliances magnet
inici de curs escola Gayarre

L’inici del curs escolar 2020-2021 és excepcional i arrenca amb una forta càrrega emocional compartida per tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, famílies i professionals. La tornada a les aules per reprendre les classes i l’activitat lectiva després de l’aturada de mig any per la crisi del coronavirus es planteja plena d’incerteses i dubtes, però també obre grans reptes per a la transformació educativa. 

Per tant, si des dels centres educatius volem oferir una bona tornada positiva per a tothom i un entorn segur, caldrà destinar temps i espais per a què tothom pugui expressar, comunicar i compartir allò viscut i sentit durant el temps de confinament i desescalada. Les emocions estan integrades en tot el procés de vida dels infants i adolescents i per tant també formen part del seu procés d’aprenentatge. Malgrat no existeixin fórmules estàndards i per tant, cal acollir a cada infant i família de forma personalitzada, compartim algunes de les moltes propostes que s’han publicat aquest dies i que us poden ser útils per a gaudir d’un bon curs.

La mestra i psicopedagoga Nati Bergadà ha elaborat una llista de 35 consells imprescindibles per a gaudir d’un bon curs, que contemplen l’àmbit emocional amb suggeriments com connectar amb els alumnes, recolzar-se amb els companys o crear vincles amb les famílies; l’àmbit de creixement personal amb idees com creure en la feina que fem, omplir-se de paciència o ser positiu; i també de l’àmbit professional amb indicacions com l’autoavaluació, la preparació de les classes i la formació contínua. Us convidem a llegir-los esperant que us ajudin.

El document “Un inici de curs especial: Idees per a l’acollida i l’acompanyament emocional a la comunitat escolar” elaborat per l’equip d’experts del Programa Komtü i la Fundació JOV aporta idees, reflexions i recursos al voltant de cinc eixos clau: la retrobada i acollida, la detecció de necessitats, el sentiment de pertinença, la protecció i la seguretat i la projecció i futur. La idea clau del text és que cal entendre l’inici escolar del curs 2020-21 com un moment de retrobament i d’acollida en el que reforçar els vincles, la proximitat i la confiança.