Orientacions per a personalitzar entorns virtuals d’aprenentatge

Tags
  • entorns virtuals
entorns virtuals marià fortuny

Un dels molts impactes de la pandèmia de la covid al món educatiu ha estat la implantació de recursos digitals per donar continuïtat a l’aprenentatge en cas de confinament de grup. Els entorns virtuals d’aprenentatge comporten un canvi de rols, responsabilitats i funcions tant dels docents com de l’alumnat. El paper de l’alumnat esdevé actiu i cal planificar i dissenyar propostes didàctiques on pugui haver-hi una treball com més autònom millor. El o la docent passa a ser un element més d’acompanyament que no pas d’instructor. Cal evitar fer servir aquests entorns com a repositori de recursos i potenciar-ne la part més interactiva, en què l’alumnat i el seu procés d’aprenentatge siguin fonamentals.

Per garantir l’aprenentatge en línia en aquesta crisi sanitària el Departament d’Educació ha activat el pla d’acció Centres educatius en línia que inclou tres blocs: l’aprenentatge en línia per als alumnes a través del portal Eix, el reforçament dels webs dels centres a través del portal Nodes, i la formació dels professionals docents a través del portal Odissea. Aquest pla d’acció complementa dues eines bàsiques de l’educació a Catalunya que fa anys que ja funcionen: la plataforma Xtec (xtec.gencat.cat) i Edu365 (www.edu365.cat). Els centres estan utilitzant majoritàriament la plataforma Moodle tot i que creix l’ús del Classroom de Google Suite. En molts centres conviuen els dos sistemes.

En aquest context, la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació ha elaborat el document Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris educatius, que planteja:

  • orientacions al centre educatiu per a la presa de decisions en la personalització de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)
  • documentació bàsica per a l’administració de l’EVA: primers passos
  • orientacions a docents per a la presa de decisions en el disseny i l’acompanyament en el procés d’aprenentatge
  • possibles escenaris: indicacions per a escenaris presencials, híbrids i en línia

El document adverteix que els entorns virtuals o semipresencials (Blended Learning) no haurien de canviar en gran mesura la forma de treballar al centre. Moodle o Google Classroom no deixen de ser eines tecnològiques al servei dels centres educatius i la tecnologia ha de ser com més transparent millor.

Però també és cert que aquesta pandèmia ha fet entrar en crisi algunes maneres de treballar que donàvem per suposats a l’ensenyament presencial i ens ha obligat a fer servir noves eines i estratègies. Com a docents desesperar-nos o podem aprofitar l’oportunitat per a plantejar-nos què fem, com ho fem i per què. Què és allò fonamental de la nostra tasca, i hem de mantenir en qualsevol entorn, i què és accessori. Com a centre, el plantejament inicial que cal fer-se és què volem aconseguir i com volem aconseguir-ho.